Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

18.03.2022 09:51 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аты белгили адам

Автор: Багьавутдин Самадов

Алдагъы гюнлерде Къарабудагъгент гимназияда «Абусупьян Акаев къумукъ халкъны тарихинде» деген баш булан конференция къайда да дарс оьтгерилди. Шо дарсда гимназияны ана тилден ва адабиятдан муаллими Айгьанат Арсланбекова ва 8-нчи класыны охувчулары ортакъчылыкъ этдилер.

Белгили кюйде, Абусупьян Акаев Темир-хан-Шура шагьарда биринчилей ислам типография ачгъан ва шонда кёп санавда китаплар чыгъаргъан.

Оьтгерилген дарсны барышында муаллим Айгьанат Арсланбекова белгили машгьур алимибиз Абусупьян Акаевни гьакъында булай хабарлады:

- Гьар халкъны оьзюню тарихи ва шо тарихде аты къалгъан белгили адамлары бар. Бизин оьсюп гелеген наслубуз оланы атларын билмеге борчлу.

Абусупьян Акаев Дагъыстан интеллигенцияны лап да белгили ярыкъландырывчусу, жамият чалышывчусу, билимсизликни душманы, халкъны ярыкъ гележеги учун илму, техника ва адабият якълардан кёп иш этген адам. Ону сёйлевюнден сонг «Мени халкъымны тарихинде Абусупьян Акаевни ролю» деген доклад булан гимназияны охувчу къызы Аминат Къурбанова сёйледи. А.Къурбанованы шо илму иши Татарстанда ­оьтгерилген «Истории славные страницы. Школы Героев» деген регионара конкурсда алдынлы ерни алгъанын эсгермеге сюемен.

Сонг Айгьанат Арсланбекова Абусупьян Акаевни «Къылыкъ китабы» булан яшланы ювукъдан таныш этди.

Белгили кюйде, бизин алимибиз оьзюню шо китабында къылыкъны, эдепни, инсаплыкъны гьакъында уллулагъа ва яшлагъа генг кюйде баянлыкълар бере.

Чараны барышында охувчулар А.Акаевни «Ана тилинден балагъа», ва «Яшлагъа насигьат» деген шиъруларын гёнгюнден охудулар.

Оьтгерилген конференцияны барышында сёйлеген гимназияны ёлбашчылары ва оьзге къуллукъчулары Абусупьян Акаевнини оьсюп гелеген наслуну герти ёлда тарбияламакъ учун этген чалышыву кёп артыкъ экенлигин ачыкълашдырдылар.

Дарсны ахырында ону ортакъчылары Абусупьян Акаевнини гьакъында чыгъарылгъан фильмге къарадылар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

15