Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

12.05.2021 09:53 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Агьвалатланы ортакъчысы булан ёлукъдулар

Автор: Абдуллабек Самадов

Бугюнлерде бизин уьлкебизни бары да ватандашлары Совет воинлери намарт Гитлерчилерден уьст болгъанлы арадан 76 йыллар оьтгенлигин уллу шатлыкълар булан къаршылайлар. Идараларда Ватан давну ортакъчыларына багъышланып эсделик мердешлер, олар булангъы ёлугъувлар юрюлюп тура. Айтагъаным, шо къыргъынлы давланы гёргенлерден, ортакъчылыкъ этип сав-саламат уьйлерине къайтгъанлардан районубузда бири де къалмагъан.

Жанлары Женнетлерде болсун, гюнагьларындан Аллагь гечсин! Болса да, шолай давлагъа ошап юрюлген къоркъунчлу агьвалатланы ортакъчылары бизде гьали де ёлугъа. Масала, Гьели юртда яшайгъан, кёп йылланы узагъында яш наслулагъа билим-тарбия берип юрюген муаллим, Венгер агьвалатланы ортакъчысы Гьажимурат Гьажимуратов бугюнде де яш наслуну насигьатчыларыны бириси гьисаплана.

Бу айны баш гюнлеринде райондагъы дав агьвалатланы ортакъчыларыны, тамазаларыны Советини председатели Имамутдин Жалилов, Гьелидеги тамазаланы жамият Советини ёлбашчысы Заманагъа Агъаев, Гьели орта школаны директору Магьамматмухтар Жанибеков ёлдашлар да булан бирликде Гьажимурат Гьажимуратовларда къонакълыкъда болдулар. Ону яшав гьалы булан ювукъдан таныш болгъан сонг, Гьажимурат олагъа оьзюню армия ёллары гьакъда хабарлай туруп, оьзю Венгер агьвалатларында ортакъчылыкъ этген 1956-1957-нчи йылланы гёз алгъа гелтирип, тюрлю эпизодланы эсге алып, маъналы лакъыр этди.

Ёлугъувуну ахырында Гьажимурат гелген къонакълар булан эсделик суратлар чыгъарды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4