Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

15.01.2021 08:47 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Яшлар арив ял алдылар

Оьтген йылны декабр айыны ахырында Къарабудагъгентдеги Гь.Гьамзатовну аты къоюлгъан ял алагъан бавда Янгы йылны къаршылавгъа багъышланып, яшлар учун уллу ёлка терек салынып безендирилген эди. Декабр айны 31-нде, ахшам къашкъарала туруп, дёрт де якъгъа шавлаларын яйып турагъан ёлка терекни айланасы байрамча гийинген яшлардан, олар булан гелген ата-аналардан, олай да байрамда ортакъчылыкъ этмек учун гелген маданият къуллукъчулардан толумлашды.

Тюшден берли айланагъа чалынагъан тюрлю макъамланы тавушу сейирлешди. Яшланы бирликдеги чакъырывуна гёре ортагъа «Сувукъмурза» ва «Къаркъыз» чыкъ­дылар. Олагъа къошулуп чыкъгъан оьзге «аниматорлар» да яшлар булан бирче ёлканы айланасында йырлай туруп, бийидилер, тюрлю оюнлар ойнай туруп айлананы шатлыкъдан толтурду. Янгы йылгъа багъышлангъан шатлыкъны ача туруп, район администрацияны социал сиясат бёлюгюню ёлбашчысы Гюлжанат Темирова жыйылгъанланы Янгы йыл булан къутлагъан сонг, районну башчысы ­Магьмут Амиралиевге сёз берди. Магьмут Амиралиев жыйылгъанланы, олай да районну бары жамиятын етишип гелген Янгы йыл къутлай туруп, савлукъ ва парахатлыкъ ёрады, сонг ол яшлар булан ёлканы тюбюнде эсделик суратлар чыгъарды. Къутлавлардан сонг ортагъа чыкъгъан юртубузну оьктемлиги болгъан Агъай Къаплановну аты къоюлгъан хорну ортакъчылары оьзлени йырлавлары булан айлананы оькюртдюлер. Бизин белгили йыравларыбыз, Зоя Чунаева, Асгендер Исрапилов, Абдулазим Найипханов, Гилянханым Агьматова, Патимат Гьюсейнова ва олай кёп оьзгелери байрамны гьюрметине гёрсетилген 10 да гюнню узагъында оьзлени концерт программалары булан юртлуланы ва къо­накълай гелгенлени оьзлени айланасына жыйып, шатлы мажлисни узатып турдулар. Янгы йылгъы шатлыкъ районлу яшлар ва уллулар учун эсде къалардай арив оьтгерилди. Юртлу яшларыбыз шо байрам гюнлерде арив ял алдылар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2