Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

14.08.2020 09:35 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къарабудагъгентни кубогу учун…

Автор: Абдуллабек Самадов

Къарабудагъгент – Дагъыстандагъы юртланы арасында кёп миллетлер бирлешип дослукъда яшайгъан уллу юртланы бириси. Артдагъы йылларда юртубузда яш наслуну гележеги учун кёп тюрлю алмашынывлар этилинген ва этилинип де тура. Яшлар учун яслилер ачыла ва ишлене, Яшёрюмлер учун спорт майданчалар, заллар гьазирленип, къоллавгъа бериле. Юртну халкъы кёп юрюйген орамлагъа асфальт салына, тротуарлар этилине.

Ер-ерде буса, юртну халкъы, оланы яшлары ял алмагъа болсун учун бары да онгайлыкълары булангъы бавлар, майданчалар къурулуп, къоллавгъа берилген. Шолай, кёп онгайлыкълары булангъы юртда яшайгъан жагьил спортчу уланланы арасында, юрт администрацияны, районну спорткомитетини ва олай да эсгерилген юртдагъы ДЮСШ-ни къуллукъчуларыны сиптечилиги булан футболдан юртну кубогу учунгъу ярышлар юрюлме башлагъанлы, бу 3-нчю йыл. 3-нчюлей оьтгерилеген шо ярышларда бу йыл юртну 20 командасы ортакъчы­лыкъ эте. Шо командалар 4 группагъа бёлюнген. Бугюнлерде группаланы командаларыны арасындагъы ярышлар оьтгерилме башлагъан. Алдагъы гюн, август айны 2-синде, «А»-группаны «Зилбили» командасы – «Бекенез», «Париж» — «Алмабав» булан; «В» группадан «Бомбей» — «Баштатавул» булан, «Къонгуравул» — «Скачка» булан ёлугъуп, 1-нчи турну (гезикни) ойнагъанлар. Шо гюнгю оюн 5:4 санав булан «Зилбилини», 3:1 – санав булан «Парижни»; «В» группадан буса «Бомбей» — «Баштатавулну» 5:1 санав булан утгъан. «Къонгуравул 1» — «Скачканы» оюну буса 1:0 санав булан «Къонгуравул-1»-ни пайдасына битген. Оьрде эсгерилген 2 де группаны командалары «Париж» — « Бекенез» булан, «Зилбили» — «Рассвет» булан; «Бомбей» — «Скачка» булан, «Баштатавул» — «Корагабав» булан 9-нчу августда 2-нчи турда да ойнагъанлар. Шоланы гьасиллери де тюпде гёрсетилген кюйде: «Париж» — «Бекенез» 4:4, «Зилбили» — «Рассвет» 5:1, «Бомбей» — «Скачка» 3:0, «Баштатавул» — «Корагабав» 0:2 санав булан тамамлангъан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6