Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.07.2020 14:18 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьисап алыв ...

Автор: Абдуллабек Самадов

60 йыллар алда савлай дюньяны топурагъында 3 миллиард адам яшай болгъан эди буса, буссагьатгъы вакътиге шо санав 7,8 миллиардгъа ерли гётерилген деп токъташдырыла. Шону ичинде Россияда буссагьатгъы вакътиге ерли нече адам яшайгъанын токъташдырмакъ учун, бу йылны октябр айында гьисап алыв иш юрюлмеге герек эди. Тек йылны баш айларындан тутуп дюньягъа пелекет салгъан коронавирус аврувну пандемиясы шо ишни яшавгъа чыгъарывгъа бек пуршавлукъ этди. Шо саялы да эсгерилген, халкъны гьисабын алыв кампания оьз ишин гелеген ­йылны апрель айында юрютежек.

Шо агьамиятлы ишни районну ичинде оьр даражада оьтгермек учун алданокъ гьазирлик ишлер юрюлюп тура. Юрт администрацияланы барысында да гьисап алывну юрюшюн, тюзевлю барышын тергеп юрюмек учун ерлерде комиссиялар къурулгъан. Юрт администрацияларда орамлагъа атлар да къоюлуп, номерлер де салынып гьазирленген. Гьар гьисап алывчуну территориясын гёрсетип береген карталар къурулгъан. Халкъны гьисабын алыв кампанияда иш юрютмек учун, бажарывлу адамланы табып гьазирлемек учун, юрт администрацияны ёлбашчыларына тапшурувлар берил­ген. Эсгерилген халкъны гьисабын алыв кампанияда бизин районда 200-ден де артыкъ адам ишге къуршалажакъ. Гьисап алывчулар ишин электрон къайдада юрютежек. Оланы гьарисине планшетлер берилежек. Шо планшетде гьисап алывчугъа юрт­ну ичинде оьзюгер тапшурулгъан участканы картасы да ерлешдирилежек. Гьисап алывчу шо картагъа къарап, ким къайсы орамда яшайгъанын дестине токъташдырып, шо уьйлерде яшавлукъ этегенлер булан ёлугъуп, миллетин, агьлю яшавун, не булан машгъул болагъанын, агьлюде нече адам яшавлукъ этегенин барын да планшетге язып алажакълар. Оьтген йылны август айындан башлап юртларда яшайгъанланы уьйлерини ерлери мекенлешдирилип, яшайгъанланы санаву да токъташдырылып, этилинген сиягьлар администрацияларда гьазирленип онгарылгъан. Шо буса гьисап алывчуланы ишинде хыйлы енгилликлени тувдуражакъ. 1989-нчу йылда оьтгерилген гьисап алывланы гьасиллери гёрсетген кюйде, шо вакъти районда 40 минг адам яшай болгъан. Бугюнлеге ерли шо санав 86 мингден де оьтген деп гьисаплана. Шону мекенли санаву гелеген йылны октябр айында, ахырынчы гьасиллери буса 2022-нчи йылны IV кварталында печат этилинип, мекенлешежек. Шо ишни бизин районда оьр даража оьтгермек учун, биз барыбыз да бирлешип иш юрютмеге герекбиз.

Нажмулгьуда Гьасанов, Дагъыстан статистика управлениесини Къарабу­дагъгент район бёлюгюню ёлбашчысы

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3