Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

05.06.2020 08:55 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къутлав

Аявлу яшлар, ата-аналар, уллана-уллаталар ва тарбиялавчулар!

Мен сизин инг тамаша ва арив байрам – яшланы якълавну Халкъара гюню булан гьакъ юрекден къутлайман. Яшлар – бизин умутларыбызны яшавгъа чыгъарывчулары. Оланы къолларында биз оьзюбюзню гележегибизни гёребиз. Бугюнгю яшланы байрамы бизге, уллулагъа, бирдагъы эсге алыв, демек, бизин гележек наслубузну масъалалары булан биз гьар сагьат да ва гьар гюн де машгъул болма герекбиз. Бу байрам гюн яшланы тарбиялавуна ва билимине кюрчю салагъан, олагъа къызгъанмай исивюн яягъан ва гёнгю ачылсын учун бары гючюн салагъан ата-аналаны, уллана ва уллаталаны, муаллимлени ва тарбиялавчуланы атына айрыча разилик сёзлер билдириле. Ата-аналар, уллана ва уллаталар, яшланы тарбиялавда, билим беривде ортакъчылыкъ этегенлер барысы да сав-саламат болсун! Гьар ожакъны даим яшланы кюлкюсю елесин, яшланы иржайыву бир де сёнмесин!

Байрамыгъыз булан, аявлу яшлар! Гьюрметли ата-аналар, яшларыгъызны аявлагъыз, якълагъыз, сююгюз ва абурлагъыз!

Гьакъ юрекден сизге парахатлыкъ, уьстюнлюк, насип, шатлыкъ ва къатты савлукъ ёрайман.

Гюлжанат Темирова, «Къарабудагъгент район» муниципал къурулувуну социал сиясат управлениесини начальниги

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2