Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.10.2020 09:41 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Губденге сапар

28-нчи октябрде районну башчысы Магьмут Амиралиев оьзюню 1-нчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитов булан Губден юртда иш сапар булан болгъан.

Белгили кюйде, республикабызны ёлбашчыларыны сиптечилиги булан «Мой Дагестан – комфортная городская среда» деген проект бары да шагьарларда ва районларда юрюлюп тура. Демек, шо проектге гёре, орамланы, адамлар ял алагъан паркланы гёрюнюшлери янгыртыла ва гёзеллене.

Шоллукъда, Губден юртда да шо проектге гёре артдагъы йылны узагъында хыйлы иш этилген. Ачыкълашдырып айтсакъ, ял алмакъ учун парк майданчалар, яшлагъа ойнамагъа хас ерлер къурулгъан.

Районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев Губденге этген оьзюню сапарында «Мой Дагестан – комфортная городская среда» деген проектге гёре этилген ишлеге тергев болдургъан ва оьзюню таклифлерин берген.

Губден юртну башчысы Осман Жалилов шо проект булан янаша янгы трансформатор салынажагъын, оьзге тазалыкъ болдурув, ёллагъа чакъа тёгюв ва асфальт этив, сув юрюйген татавулланы онгарыв ишлер юрюлегени гьакъда баян­лыкълар берген.

Олай да, О. Жалилов «Ерли сиптечилик» деген программагъа асасланып, юртда спорт майданча къурулмагъа гёз алгъа тутулгъанын аян этген.

Районну башчысы Магьмут Амиралиев Губден юртда этилип турагъан онгарылыв ва ремонт ишлени оьз болжалында тамамламакъны тапшура туруп, шоланы ачылывуна байрам чаралар оьтгермеге таклиф этген.

«Мой Дагестан – комфортная городская среда» деген проектге гёре Къурбуки ва Жанга юртларда да бу йылны узагъында хыйлы пайдалы ва тарыкълы иш этилген.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3