Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

13.05.2022 10:24 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Уьстюнлюкге чаралар

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьар йыл, адатлангъан кюйде, элибизни лап да сыйлы байрамы Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъышланып бизин ватаныбызны бары да шагьарларында ва юртларында кёп тюрлю санавда шатлы чаралар ва гьаракатлар оьтгериле. Демек, шо шатлыкъланы барышында Уллу Ватан давда бизин уллаталарыбыз ва якълавчуларыбыз гёрсетген къоччакълыкъланы ва игитликлени гьакъында эсгериле.

Шоллукъда, бизин анадаш районубузну бары да юртларында, Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъышланып, шолай шатлы чаралар ­оьтгерилди. Шоланы барышында, гьаманда йимик, юртланы башчылары, юрт Жыйынланы депутатлары, администрацияланы, ерли маданият уьйлени ва китапханаланы къуллукъчулары, озокъда, юрт школаланы муаллимлери ва охувчулары гьаракатчы кюйде оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Шо чаралагъа Уллу Ватан давда аталары белгисиз тас болгъанланы яшлары, шо давну ортакъчыларыны наслулары, олай да, Афгъанистан ва Мычыгъыш республикаларда болгъан дав агьвалатланы ортакъчылары гьюрметли къонакълар гьисапда чакъырыла.

Шо шатлыкъланы вакътисинде школаланы охувчулары оьзлени уллаталарыны гьакъында тындырыкълы кюйде маълуматлар бере. Айтагъаным, ябушувларда ва урушувларда олар гёрсетген къоччакълыкъланы гьакъында хабарлай. Олай да, шо шатлыкъланы ортакъчылары давну вакътисинде белгисиз тас болгъан юртлуланы суратларын да къолларына тутуп юрюй.

Шоллукъда, 8-9-нчу майда районубузну ичиндеги бары юртларда Уллу Уьстюнлюкге багъышлангъан шолай чаралар оьтгерилди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3