Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

29.04.2022 08:57 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Оьсюв ёллар арагъа салынып ойлашылгъан

Алдагъы гюнлерде Дагъыстан республиканы Башчысы Сергей Меликовну ёлбашчылыгъы булан республика оператив штабны жыйыны болгъан. Шо чарада тыш себеплени (факторланы) четимликлерине де къарамайлы, экономиканы тайышывсуз кюйде оьсювюн, алгъа барывун болдурмакъны масъалалары, ёллары, гёрюлеген чаралар арагъа салынып ойлашылгъан.

Республика оператив штабны ишинде бизин районну башчысы Магьмут Амиралиев де ортакъчылыкъ этген.

Республиканы Башчысы Сергей Меликов Дагъыстанны экономикасыны оьсювюн болдурмакъ учун, уьлкени башын тутгъанлар гёреген чараланы, этилеген кёмеклени малим этген.

Налоглар салывну енгиллешдиреген къадарын токъташдырагъан закон биринчи охувдан оьтген. Шо закон булан юк ташыйгъан, моторуну ат гючю 250-ден оьрдеги уллу машинлеге салынагъан налогланы къадарын тёбенлешдирме гёз алгъа тутулгъан.

Россияны гьукуматы уьлкени аграрийлерин якълавну генглешдирген: ашлыкъ оьсюмлюклени болдурмакъ ва сатывгъа чыгъармакъ учун гетген харжланы гесегин толумлашдырмакъ учун 10 миллиард манат гёрсетме гёз алгъа тутулгъан.

Гетген ай юрт хозяйство продукталар болдурувчулар енгил кредитлерден пайдаланма болсун учун, РФ-ни гьукуматы къошум гьисапда 30 миллиард манат бакъдыргъан. Бу йыл уьлкени башчысы агросекторну талапларына дагъы да 150 миллиард манат гёрсетме тапшурув берген.

Дагъыстан промышленностну оьсювюн болдурувгъа къарайгъан фондланы ишин жанландырмакъ учун 14,4 миллион манат алгъан. Шо предприятиелеге айландырыв маяланы толумлашдырмакъ учун багьа тюгюл кредитлерден пайдаланма, адамланы иш ерлерин, производствону объёмун сакълама болушлукъ этежек.

Сурсат ашамлыкъны къадары тайышывсуз кюйде акътарылып тура. Республикада сурсарт таман даражада. Гьакимликни органлары ерли хамал болдурувчуланы якълай. Гёз алгъа тутулгъан программалар, оьзге къуллукълар гезиги булан ёрукълу кюйде узатылажакъ.

«Такрарлама эринмеймен, Дагъыстанны имканлыкълары уллу. Биз гьали шоланы ачабыз, тыш пачалыкълар бизге билдирген гючлю санкцияланы шартларында экономикабыз чыдап къалма тарыкъ тюгюл, алгъа багъып оьсювге талпыныв алма тарыкъ», — деди С.Меликов.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1