Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

28.01.2022 09:38 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Савлугъугъузну аягъыз!

Биз, докторлар, артдагъы 2 йылны боюнда коронавирус аврувну яйылывуну алдын алыв ва шо аврувдан авруйгъанланы сав этив булан машгъулбуз. Мен артдагъы 3 йылны узагъында район больницаны реанимация бёлюгюню заведующийини къуллугъунда чалышаман. Мен ёлбашчылыкъ этеген бёлюкге ковид булан авруйгъанлар тюше. Оьзюмню иш ёлдашларым ва ­оьзге медицина къуллукъчулар булан бирче шолай авруйгъанланы сав этме айланабыз.

2020-нчы йыл аврувлар ва медицина къуллукъчулар учун нечакъы да авур йыл болду. Амма коронавирус аврувгъа къаршы вакцинаны алимлер ва докторлар этген сонг, шо яман аврувну алдын алмагъа умут болду.

Артдагъы эки йылны ичинде реанимация бёлюкде коронавирус аврувдан авругъан ва вакцина этдирген янгыз бирев тюшген деп ташдырып айтмагъа боламан. Реанимациягъа тюшген оьзге аврувлар – вакцина этдирмеген ва яда буса авругъан сонг прививка алгъанлар. Шо саялы да, вакцинаны кёмеги ёкъ деп айтмагъа ярамай.

Кёбюсю гьалда бизин бёлюкге узакълашгъан аврувлары барлар тюше. Масала, артыкъ семизлер, шекер аврув барлар, юреги авруйгъанлар ва оьзгелер.

Реанимация бёлюкде бугюн-буссагьат авруп ятгъанланы сатурациясы 90-дан тёбен, оланы оьпкелерине таза гьава бериле.

Гетген йыл реанимация бёлюкде уьчюнчю даражалы семизлиги булан 45 йыл болагъан къатынгиши ятгъан эди. Ону сатурациясы 45, оьпкелерини эки де яндан авруйгъаны 90 процент эди. Ол бизге 8-нчи гюн тюшдю. Насипге, бизге ону сав этмеге бажарылды, эки жумадан ону сатурациясы 90-91 эди.

Россияны алимлери ва докторлары этген вакцинаны гьакъында айта туруп, ону аврувну алдын алмакъ учун нечакъы да яхшы яндан таъсири бар деп мекенли ташдырмагъа боламан. Эгер адамны къаркъарасы аз-маз бузукъ болса, ол алгъасавлу кюйде докторлагъа ёлукъмагъа тарыкъ. Доктор шо адамгъа оьзюню таклифлерин бережек.

Мен оьзюм вакцина ва ревакцина этдиргенмен. Олай да, мени дос-къардашым да коронавирусгъа къаршы прививканы этдирген.

Районну гьюрметли ватандашлары! Коронавирус аврувну «омикрон» деген янгы журасы яйылып тура. Шо, оьзге журалары булан тенглешдиргенде, адамланы нече керенлер артыкъ аврута. Айрокъда, жагьиллер ва яшлар аврумагъа бола деп, билдире алимлер.

Шо саялы да, сизин оьзюгюзню, яшларыгъызны, дос-къардашыгъызны аямагъа чакъыраман! Вакцинаны этдиригиз ва савлугъугъуз саялы парахат болугъуз!

Исмайыл Арсланбеков,

Къарабудагъгент ЦРБ-ни реанимация бёлюгюню ёлбашчысы

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2