Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

21.01.2022 10:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Тамазаны къутлады

Автор: Абдуллабек Самадов

Районда давну загьматны ветеранларыны Совети иш гёрегенли хыйлы йыллар бола. Алда шо Советни ёлбашчысы болуп мисгин Гьажиев Гьажи Гьажиакъаевич кёп йыллар ишледи. Артдагъы бир-нече йыллардан берли шо ишни, районну гьар-бир тармагъында ишлеп гелген, тамазалагъа да яхшы гьюрмет этип юрюген, Жалилов Имамутдин Алавутдинович юрюте.

Имамутдин шо ишни башлагъаны кёп йыллар болмай буса да, районну тамазалары булан тыгъыс байлавлукъ тутмагъа бажаргъан. Айтагъаным, ол районну ичиндеги ветеранланы, пенсиягъа чыкъгъан тамазаланы гюплеге (группалагъа) бёлюп, гьарисине ёлбашчылар да белгилеп (шоланы къыйынынтынчын яшав гьалын билип турсун деп) иш юрютюп тура. Оьзюне ишини янындан къурулгъан Советни уьюрлери булан чакъда-чакъда тамазаланы яшав гьалын тергемек учун оланы уьйлерине барып, олар булан да ёлугъувлар оьтгерелер. Муна, олгюн­лерде, январ айны 11-де, ветеранланы ва уллу болгъанланы къурумуну ёлбашчысы Имамутдин Жалилов оьзюню ишдеги кёмекчилери, Советни уьюрлери: Абдулхалыкъ Халилов, Насиритдин Гьиравов, Абдуллабек Самадов да булан бирликде Къарабудагъгент юртлу, 90 йыллыкъ тамаза Абдулмуслим Аминтазаевлерде къонакълыкъда болдулар. Шо гюн 90 йыл тамамланагъан тамаза А.Аминтазаев гелген къонакъланы бек арив савлугъу да булан жагь кюйде къаршылады.

Шо ёлугъувда, саламлаша туруп, къурумну ёлбашчысы Имамутдин Жалилов ва Насиритдин Гьиравов оьзлер булан алып гелген татли­ликлер булангъы савгъатларын 90 йыллыгъы булан къутлап тамаза А.Аминтазаевге тупшурдулар. Сонг чайлар да иче туруп арада арив лакъыр да юрюлдю.

90 йыллыкъ тамаза Абдулмуслим Аминтазаев оланы соравуна бирде янгылышмайлы, дестине дурус жаваплар да берди. Армиягъа баргъан вакътисинден башлап къайтгъан сонг да, 70 йыллардан да къолай колхозда, районну от сёндюреген командасында, УОС-да шофёр касбуну юрютгени гьакъда кёп тюрлю къужурлу суратлавларда булан, гёз алгъа гелтирип, хабарлады. Шо эсге алывларыны ичинде ол яланаякъ, яланбаш школагъа юрюген яш йылларын да яшырмады. 90 йыллыкъ тамаза Абдулмуслим Аминтазаевни насигьатларына да тынглап, гележекде дагъы да савлукъ булан яшамакъны ёрап, биз тамазагъа савбол этдик. Тамазаны шо гюнгю сююнчюн мени сизге шу макъалада суратлама гючюм чатмажакъ. Шо саялы да мени сизден тилевюм. Уллу болгъанланы, эсгик гёрюп, оланы арек тебермегиз, гьалиги яшавдан сизин не англавугъуз бар деп оланы юреклерин ярмагъыз! Олар насигьат хазна экенин билип, уьйню тёрюнде сакъламагъа унутмагъыз!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

9