Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

26.11.2021 10:31 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ишлеме ёл гёрсете

Автор: Шихав Къайирбеков

Ноябр айны 10-нда Дагъыстан республиканы Башчысы Сергей Меликов регионну муниципал район къурулувларында спортну оьсдюрювге байлавлу жыйын ­оьтгерген. Оьзюню сёйлевюнде республиканы Башчысы Дагъыстанда яшланы спортгъа, шону ичинде футбол оюнгъа къуршавда системасы ёкълугъун эсгерген. Сергей Меликов оьзюню сёйлевюн узата туруп, муниципалитетлер булан бирликде бир нече тармакъда ишлеме герегин айтгъан.

Республиканы башчысы спортгъа байлавлу оьтгерилген чарада муниципалитетлерде спортну гьар тюрлю жураларын оьсдюрмек, спортгъа болгъан чакъы ватандашланы, яшёрюмлени къуршамакъ учун муниципалитетлерде спорт майданчалар, оьзге спорт объектлер къуршамакъ учун топуракъ ёкълугъун, къоймайгъанын танкъыт этди. Шо бир вакътини ичинде републиканы бир-бир муниципал районларында спортда гьар тюрлю жураларын оьсдюрювге, ­оьсюп гелеген яш наслу спорт булан машгъул болсун учун районну башчыларыны гьаракатын макътагъан. Спортгъа байлавлу оьтгерил­ген чарада макъталгъанланы арасында бизин район да бар.

Ноябр айны 10-нда республиканы башчысы Сергей Меликов муниципал къурулувларда спортну оьсдюрюв­ге байлавлу оьтгерген жыйынны гьакъында районда физкультура ва спорт комитетини председатели Завур Умаракъаев булай деди:

– Гертиден де, ноябр айны 10-нда Дагъыстанны Башчысы регионну муниципал къурулувларында спортну, шону ичинде футболну ­оьсдюрювге байлавлу ­оьтгерген чара бизге гележекде оьсюп гелеген яш наслуну спортгъа къуршамакъ учун не этме, нечик ишлеме гереги гьакъда ёл гёрсете.

Оьрде де эсгерилген кюйде, республиканы Башчысы регионну муниципал къурулувларында спорт ишлер къурумлу салынгъан деп, макътагъан районланы арасында бизин район да бар. Шо районда спортгъа жавап берегенлер, демек бизин учун уллу гьюрмет, жавапчылыкъ.

Гертиден де, районда спорт ишлер салынгъан кюй яман тюгюл. Районну башчысы Магьмут Амиралиев ерлерде яшёрюмлени толу кюйде спортгъа къуршамакъ учун имканлыкълар болдурмакъны гьайында.

Артдагъы эки-уьч йылны ичинде гьар тюрлю программалар булан спорт майданчалар, оьзге проектлер къурулгъан. Районда спорт­ну гьар тюрлю жураларын оьсдюрмек учун объектлер къурма топуракъны масъаласы ёкъ.

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов республикада охувчуланы арасында футбол лига юрюлегенин, бу ишни барышын анализ этип, спортну оьзге жураларын оьс­дюрювню гьакъында да эсгерди.

Шо гьакъда Завур Умаракъаев булай деди:

- Бу йылны декабр айындан тутуп, 2-10-нчу класланы арасында футбол лиганы муниципал этабы юрюлежек. Финал март айда 5-10-нчу класланы охувчуларыны арасында футбол лиганы республика этабы юрюле. Финал гесеги апрель айда болажакъ.

Регионну башчысы муниципал къурулувларда ГТО-ну гийиривге шо ишге жаваплы этип районну башчысыны бир орунбасарын белгилеме таклиф эте. О гьакъда З.Умаракъаев булай деди:

- Райцентрда «Бекенез» футбол майданчада ГТО-ну нормаларын береген центр ачма гёз алгъа тутулгъанын аян этди.

Районда спорт ишлеге жаваплы Завур Умаракъаев баянлыкълар беривюн тамамлай туруп, районда 28 футбол майданча яшёрюмлени, спортну оьзге иштагь­лыларыны ихтиярында, 5 мингден де къолай адам оьзлени савлугъуну гьайын эте туруп спорт булан машгъул экенин аян этди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3