Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

08.10.2021 10:54 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

40 йыл машин гьайдай

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Сентябр айны 28-нде Дёргели юрт китапханада «Бажарывлу машин гьайдавчу М.Тагьиров» деген баш булан чара оьтгерилди. Юрт китапхананы ёлбашчысы Айшат Изиева оьтгерилеген чара школаны автобусун гьайдайгъан, охувчуланы алып юрюйген Маккашарип Тагьировну гьакъында экенин жыйылгъанлагъа англатды. Бугюн машин гьайдавчуну касбусу инг де тарыкълылардан санала. Неге тюгюл де, гьалиги заман бир иш де машинсиз амалгъа гелмей. Ашлыкъ къайтарывда, ону гьар-бир ерге элтмек учун да, оьзге малланы бир шагьардан башгъасына етишдирмек, демек, бир зат да машинсиз бажарылмай.

Биз бугюн оьзюню гьакъында ­айтмагъа сюеген М.Тагьиров машин гьайдайгъаны 40 йыл бола. Ол бек сынавлу, бажарывлу машин гьайдавчу. Машинни авазына тынглап, ону не бузукълугъу барны айтма бола. Демек, ол оьзюню ишини устасы, бажарывлу ва пагьмулу шофёр.

– Маккашарип Тагьиров 1963-нчю йылны май айыны 18-нде Дёргели юртда тувгъан. Юрт школаны битдирген сонг, ол совхозда атасыны бригадасында иш башлай. Сонг ол ишлей туруп, шофёргъа охуй ва оьзю кёп сюеген машин гьайдав ишни башлай. Ол бригадланы ишге алып бара, ашлыкъ ташый, сют фермаларда ишлей… Демек, оьзюгер не ишни тапшурса да, ол заманында ва намуслу кюйде кюте. Машинин таза сакълап, ёругъу булан ремонт ишлерин этип юрютеген машин гьайдавчуну юртлулар кёп сюе, огъар абур эте. Уллугъа да, яшгъа да арив янашагъан М.Тагьиров бары халкъны баракалласын къазана. Ол гьар йыллар совхозну ёлбашчылары кёп Алавутдин Шараповну, Заир Заировну, Мама Татаевни шофёру болуп ишлей.

Бугюнлерде ол Дёргели 1 номерли орта школаны автобусун гьайдай, демек, охувчуланы алып юрюй. Ол бир заманда да автобусну нас кюйде къоймай, ишине де геч болмай геле. Не иш тапшурулса да, кютюп, охувчулагъа да арив сёйлеп бажара. Тарыкъ­ болса, охувчуланы район центргъа олимпиадалагъа, конкурслагъа, экскурсиялагъа да алып бара, — дей А.Изиева.

Сёз берилген юртлулар Семсед Шиханматов, Магьамматбашир Агьажиев, педагог Разияханым Ягьияева, завуч Айзанат Багьавутдинова ёлдашлар Маккашарип Тагьировну атына кёп макътавлу сёзлер айтды, огъар яхшы иши саялы баракалла билдирди.

Сёз берилген М.Тагьиров да оьзюню иши гьакъда хабарлады. Шофёр ишни кёп сююп танглагъаны гьакъда айтды. Оьзюню ишине де, оьзюгер де тергев ва абур этип чара оьтгергенлеге, ортакъчылыкъ этгенлеге барысына баракалла билдирди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5