Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

01.04.2022 09:32 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Айгум Айгумовгъа 85 йыл

Автор: Багьавутдин Самадов

Къумукъ халкъны белгили уланы ва оьктемлиги, театр чалышывчуланы Союзуну Дагъыстан бёлюгюню ёлбашчысы, Россияны ва Дагъыстанны халкъ артисти, Къумукъ театрны чебер ёлбашчысы Айгум Элдарович Айгумовгъа бугюнлерде 85 йыл тамамланды.

Шогъар байлавлу болуп, оьтген сонгугюн, 26-нчы мартда, Магьачкъаладагъы Къумукъ театрны гёзел бинасында Айгум Айгумовну 85 йыллыгъына багъышлангъан шатлы чара оьтгерилди.

Шо чараны барышында, озокъда, бизин къумукъ халкъыбызны интеллигенциясы булан бирче гьаракатчылары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Оьтгерилген чараны барышында ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов булан оьзге жаваплы къуллукъчулар да ортакъчылыкъ этдилер.

Абдулмуслим Абдулмуслимов юбиляр Айгум Айгумовгъа ДР-ни Гьюрметлев Грамотасын тапшура туруп, булай деди:

- Бугюн шу гёзел бинагъа театр тармакъны ва инчесаниятны вакиллери, пагьмулу касбучулары сизин юбилейигизни оьтгермек ва сизге гьюрмет этмек учун жыйылгъан.

Айгум Элдарович, театр тармакъда сизин пагьмугъуз ва чалышывугъуз, республикадан оьтюп, савлай Россиягъа танывлу ва белгили. Оьзюгюзню пагьмугъуз булан иш ёлдашларыгъызны ва айрокъда къаравчуланы алдында сиз уллу гьюрмет къазангъансыз.

ДР-ни Башчысы Сергей Меликов сизге, Айгум Элдарович, дагъы да къатты савлукъ, узакъ оьмюр ва оьсюп гелеген наслулар учун пагьмугъузну тапшурмакъны ёрай.

Чараны барышында бизин Къарабудагъгент районну вакиллери де оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Ачыкълашдырып айтсакъ, район администрациясыны башчысыны орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов районну башчысы Магьмут Амиралиевни атындан пагьмулу ва сююмлю артистибиз Айгум Айгумовгъа къутлав кагъыз ва савгъат тапшурду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5