Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

05.07.2024 09:54 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Терроризмни ва экстремизмни дини болмай

Автор: Шихав Къайирбеков

Июль айны 1-нде Дагъыстан республиканы башчысы Сергей Меликов ватандаш жамият институтланы вакиллери булан ёлугъув оьтгерди. Ёлугъув бу йылны июн айыны 23-нде болгъан къанлы, къайгъылы агьвалатгъа ва гележекде республикада экстремизмни, терроризмни профилактика, алдын алывгъа чара гёрювге багъышла­н­гъан эди. Чара террактны къурбанларыны эсделигине минутлукъ шыплыкъдан башланды.

Дагъыстан республиканы башчысы Сергей Меликов оьзюню гиришив сёзюнде террактланы аслу мурады – халкъланы арасында татывсузлукъну, къоркъунчлукъну урлугъун чачмакъ, региондагъы гьалны къыставлашдырмакъ, мердешли ислам динни дамгъаламакъ экенни айтды.

«Биз сизин булан гетген асруну 90-нчы йылларында болгъан агьвалатланы унутмагъанбыз. Шо вакъти бирликде пачалыгъыбызны, республикабызны бирлигин ва суверенитетин бузма къарагъан халкъара бандгруппалардан къорума болдукъ. Террористлер булан янгыз ихтияр якълав органланы къуллукъчулары къаршы туруп къалмады, гьал болгъунча къолуна бир де савут алмагъан простой адамлар да къаршы турду. Бирлик халкъланы арасындагъы дослукъ террористлени мурадына етишме къоймады. Неге тюгюл, къайсы девюрде де халкъланы эркинлиги савутдан гючлю чыкъгъан», — деди регионну ёлбашчысы.

Ону пикрусуна гёре къаттыгюн болгъан къанлы провокация – муратгъа къыйышывлу Дагъыстанда гьар-тюрлю динлеге къуллукъ этегенлени арасында къурдашлыкъ дослугъуна къапас урмакъ, питне ­салмакъ.

Дагъыстан жамиятын гесек-гесек этме айланагъанлар бир заманда да мурадына етмегенин Сергей Меликов бирдагъы керен эсге гелтирди.

«Биз сакъ болма тарыкъбыз, неге тюгюл булай провокациялар гьар абатда болма бола. Эсде сакълама та­рыкъ, душман къычырынкълы ча­къырывланы артында не йимик муратлагъа къуллукъ эте. Эгердим алда террор актлар бандитизм саялы этиле эди буса, бугюн дин аралыкълардагъы бирликге, дослукъгъа къаршы этиле. Терроризмни ва экстремизмни ислам ва оьзге динлер булан бирдокъда аралыгъы ёкъ, ол шексиз провокация», — деди регионну башчысы.

Сергей Меликов оьзюню сёйлевюнде терроризмни алдын алывда уьстенсув янашыв бирдокъда ярамайгъанын ташдырды. Республиканы башчысыны сёзлеринде булай къайгъылы агьвалатгъа «галочка» учун янашма ярамайгъанын бирдагъы керен ташдырды. “Бугюнгю чараны жамы – республикада терроризмни алдын алывда мекенли гьасил болма ­тарыкъ”, — деди ол.

«Мен бугюн сизден, «Дагъыстан терроризмге къаршы» деген яхшы лайыкълы сёзлер эшитме сюймеймен, шу чарадан биз гьарибиз 23-нчю июнда болгъан къанлы, къайгъылы агьвалат дагъы такрарланмасын учун, мекенли ватандаш позициягъа гелмеге герекбиз»,- деди С.Меликов.

Ёлугъувда регионну башчысы Сергей Меликов шо къайгъылы гюн жанларын къурбан этген ихтияр якълав органланы къуллукъчулары СВО-ну ортакъчылары булан бир гьызда болма тарыкъ.

«Республиканы ватандашларын, гелген къонакъ­ланы оьзлени жанларын къурбан этип аманлыгъын сакълагъан «Игит-полицейлер» СВО-ну ортакъчылары йимик абургъа, сыйгъа лайыкълы ва олар булан бир гьызда (рядда) болма ихтияры бар. Гьюрметли аналар ва къатынлар! Сизин игитлени галереясына, эсделикни Бавуна чакъыраман», – деди С.Меликов.

Республиканы башчысы Сергей Меликов оьзюню сёйлевюнде экстремистлер, террористлер оьзлени жинаятчылыкъ гьаракатында интернетни ва оьзге социал байлавлукъланы ва оьзгелеринден генг кюйде пайдаланагъанын ачыкълашдырды. Шолай байлавлукъланы имканлыкъларындан пайдаланып тышдан ёлбашчылыкъ этеген ёлдашлар гьакимлик органланы, дин идараланы ишин дамгъалайгъан ялгъан затланы салагъанын, законсуз акциялагъа чакъырагъанын ачыкъ этди. Мунда регионну башчысы журна­листлени, блогерлени халкъгъа тюз, тергелген далилт­лени етишдирме чакъырды. Шо къайгъылы гюнлерде де «фейклер» генг кюйде яйыла, – деди регионну башчысы.

«Сиз тергелмеген маълуматланы ватандашлагъа етишдиривде жаваплысыз. Шолай далиллер ватандашланы арасында къыставуллукъну, къоркъунчлукъну тувдура, шону бизин душманыбыз къаравуллап тура», — деди регионну башчысы.

Чарада Дагъыстанда бусурманланы лидери Агьмат-Афанди Абдуллаев чыгъып сёйледи. Ол жинаятчылагъа ислам террористлер демегиз деди. «Бир-бир адамлар жинаятчылыкъ этгенлер «исламский террористлер» дейлер.

Эгердим докътур ишинде хата этген буса биз огъар «врачебный терроризм» деп айтмайбыз чы.

Бир дин де шогъар чакъырмай. Мунда, Дагъыстанда, айрокъда Дербентде, уьч дин бар деген масъала арагъа чыкъды. Биринчи гюнден тутуп биз бирев биревню англайбыз, гьюрмет этебиз, ювукъда яшайбыз, бир-биревге кёмек этебиз», – деди ол.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0