Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

05.07.2024 09:47 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Кёп пагьмулу адам эди

Автор: Нюрбият Абдуллабекова

Бизин арабызда не якъдан да пагьмулу, уллу абурлагъа лайыкълы адамлар къайсы девюрде де болгъан. Биз оланы атларын, этген пайдалы ишлерин унутмай, яш наслугъа узатмагъа герекбиз.

Алдагъы гюнлерде, ачыкълашдырып айтсакъ, июль айны 2-нде, Къарабудагъгентдеги Баш китапханада ДАССР-ни ат къазангъан врачы ва маданият къуллукъчусу, шаир ва композитор Исрапил Исаевни эсделигине багъышланып выставка – обзор оьтгерилген.

Баш китапхананы къуллукъчуларыны сиптечилиги булан оьтгерил­ген чараны къонакълары къумукъ шаир ва композитор, олай да инг аслу касбуну сайлап, халкъыны савлугъуну гьайында тургъан тизив врач И.Исаевни яшаву ва яратывчулугъу булан таныш болмагъа болгъан.

Чараны ачгъан ва юрютген Баш китапханачы А.Пашаева гелгенлеге И.Исаевни яшав ва яратывчулукъ ёллары гьакъда хабарлай туруп, ону жыйым ва яшлар учун язылгъан китапларындан, портретлеринден ва олай да, огъар багъышлангъан ­оьзге материаллардан къурулгъан выставканы обзорун оьтгерген.

- Исрапил Исаевни аты янгыз бизин районда, Дагъыстанда тюгюл, ондан тышда да яхшы белгили. Ол – ат къазангъан врач, ДР-ни маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу ва Къарабудагъгент районубузну гьюрметли ватандашы. Олай да, 6 проза ва поэзия китапланы автору.

И.Исаев кёп йылланы узагъында Къарабудагъгент район больницада хирург болуп ишлеген, халкъы оьзюнден кёмек талап этеген врач болгъан.

Ону гиччиден берли йыр къурмагъа усталыгъы болгъан, гьатта агъач къомузда, къыллы мандолина къуралда ва балалайкада ойнап да бажара болгъан. Кёп-кёп белгили артистлер И.Исаевни сёзлерин йыргъа салып уллу сагьналарда йырлап гелген, – деп хабарлай А.Пашаева. Оьзюгер сёз берилип чыкъгъан районну Жамият палатасыны ва тамазаларыны Советини председатели Абдулгьамит Мамагишиев жыйылгъанлар булан саламлашгъан сонг, И.Исаевни гьакъында сёз айта туруп, ол бир вакътини ичинде адамланы савлугъуну гьайын этеген, шиърулар ва оьзюню сёзлерине музыка язагъан, демек бек пагьмулу адам болгъанын ташдырып сёйледи.

Чараны барышында И.Исаевни гьакъындагъы яхшы эсгеривлери булан районну къумукъ милли советини уьюрлери доргелили Юсуп Амиров, къакъашуралы Абдулкъапул Акаев, уллубийавуллу Абдулвагьит Халилов, паравуллу Гьажи Айгумов ва шаирни ювукъ къурдашлары, торуну Шурият чыгъып сёйледилер. Олар барысы да И.Исаевни пагьмулулугъу булан оьктем болагъанын ва ону эсделигине уллу абур этегенин ачыкълашдыргъан.

Чараны ахырында китап выставканы алдында эсделикге суратлар да чыгъарылгъан.

Белгили къумукъ шаир И.Исаевни яратывчулугъуна багъышлангъан чара июль айны 3-нде Дёргели юрт китапханада да оьтген.

Китапханачы А.Изиева чараны ортакъчыларын шаирни “Бал кюмес”, “Ачылгъан хазналар”, “Бу уьч гюнлюк дюньяда”, “Яшасын яшав” деген китаплары булан таныш этген ва ону яшаву гьакъда бек арив хабарлагъан.

Чараны ахырында къумукъ шаирни яратывчулугъуна багъышлангъан выставканы обзору оьтгерилген.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1