Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

17.03.2023 10:45 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Савлукъ – физкультурадан башлана

Автор: Шихав Къайирбеков

Март айны 14-нде, демек, талатгюн, район администрацияны аппаратыны гезикли жумалыкъ жыйыны болду. Жыйында районну башчысыны орунбасарлары, администрацияны управлениелерини, бёлюк­лерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Шо гюнгю чараны районну башчысыны орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов ачды ва юрютдю. Ол залдагъылар булан саламлашып битген сонг, къаралагъан масъалаланы малим этди. Март айны 14-нде болгъан жыйында районда физкультура масса ишлени салынгъан кюю ва районну юртларындагъы спорт школаланы ва оьзге идараланы материал-техника базасы арагъа салынып ойлашылды. Бу масъалагъа гёре районну физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Завур Умаракъаев гьисап берди.

Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, районну физкультура ва спорт тармагъында 129 касбучу чалыша. Ол районну спорткомитетини тренерлери касбу бажарывлулугъун артдырмакъ учун оьтгерилеген семинарларда ва ­оьзге ёлугъувларда ортакъчылыкъ этгенин мекенлешдирип сёйледи. Демек, 2022-нчи йылда спортну гьар тюрлю жураларындан халкъара даражасы булангъы касбучуланы чакъырып мастер-класлар оьтгерилгенин де ташдырды.

Докладчы оьзюню сёйлевюнде районда оьсюп гелеген яш наслуну спортгъа иштагьын гётеривге ва спортну гьар-тюрлю жураларын пропаганда этивге айрыча агьамият бакъдырылагъанын эсгерди. Районну спорт школаларында спортну 18 журасы жанлы салынгъан.

2022-нчи йылда районда уьйренив – тренировка этив группаланы санаву 130-гъа етишген. Шоларда 3305 яш спорт булан машгъул.

Гьисап берив болжалны ичинде ДЮСШ-лени тренерлерини гьаракаты булан 85 спортчу-разрядчик гьазирленген. Районну 56 спортсмени спортну гьар-тюрлю жураларындан ДР-ни жыйым командасыны сыдраларына гире. Ушу-саньда – 21, авур атлетика – 10, бокс – 8, кик-боксёрлар – 11, тутушуп ябушувдан – 4, самбо – 2. РФ-ни жыйым командасына 16 кочабыбыз гире.

Гьар-тюрлю ярышларда гёрмекли уьстюнлюклени къолда этген кочапларыбыз, оланы тарбиялагъан тренерлер районну башчысыны къарары булан материал якъдан иштагьландырыла. Гетген йыл Россия оьлчевде алдынлыкъ алгъан 27 кочап, 9 тренер райадминистрацияны премиясына ес болду. Завур Умаракъаев чарада оьзюню сёйлевюнде гьар-тюрлю агьвалатлагъа, эсделиклеге байлавлу оьтгерилеген ярышланы малим этди.

Бизин районну жыйым командасыны кочаплары 100-ден де къолай республика, бютюнроссия ярышларда ортакъчылыкъ этген ва гёрмекли гьасиллер гёрсетген. Мекенлешдирип айтгъанда, 540 медалгъа ес болгъанлар. Шоланы 134-ю – алтын, 179-у – гюмюш, 227-си багъыр медаллар.

Докладчыны сёйлевюнден ­ачыкъ болгъаны йимик, 2022-нчи йылда районну футболдан, бокс­дан, тутушуп ябушувдан, ушу-­саньдадан, авур атлетикадан жыйым командалары хас ярышларда ортакъчылыкъ этдилер.

З.Умаракъаев оьзюню сёйлевюнде районда спорт-масса ишлени дагъыдан-дагъы оьсювюн болдурмакъ учун спорт школаланы, футбол майданчаланы, оьзге спорт идараланы материал-техника базасын беклешдирмек учун этилген ишлени, алынгъан алатланы малим этди.

Докладчы оьзюню сёйлевюнде, районну ДЮСШ-ни материал-техника базасы гьакъда айта туруп, юртлардагъы кёбюсю спортзаллар заманны талапларына жавап бермейген биналарда ерлешгенин мекенлешдирди. “Шо якъдан алгъанда, Агъачавул юртну спортсменлерине спорт булан машгъул болма ер ёкъ. Уллу иштагь булан эсгерме сюемен, агъачавуллу спортсмен Москвада ушу-саньдадан Россияны чемпиону болуп гелди”, — деди З.Умаракъаев.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0