Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

29.04.2022 09:09 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Тазалыкъда къаршылайыкъ

Автор: Шихав Къайирбеков

Апрель айны 26-нда район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында администрацияны гезикли аппарат жыйыны болду.

Жыйында районну башчысы Магьмут Амиралиев, ону орунбасарлары, администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрде иш гёреген къурумланы, идараланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив сёз булан районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Ол залдагъылар булан саламлашып битген сонг сёз ёрукъда бу йыл гьар-тюрлю программалар булан этилме гёз алгъа тутулгъан ишлени малим этди. Демек, ерли сиптечилик программа булан районну ерли муниципал къурулувларында 8 проектни къурулушу башланажакъны ачыкълашдырды.

Апрель айны 26-нда болгъан чарада бусурманлар учун лап сыйлы Ораза байрамны, язбашны ва загьматны байрамын, Уллу Уьстюнлюкню байрамы-9 май байрамны лайыкълы кюйде къаршыламакъ муратда ерлерде тазалыкъны болдурувгъа байлавлу этилген ишлени гьакъында маълумат берме сагьнагъа районну башчысыны 1-нчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитовну чакъырды.

Ол сёзюн булай башлады, районда тазалыкъны болдурмакъ учун апрель айны 16-30-на ерли къурумларда, идараларда муниципал къурулувларда булкъалар оьтгерилип тура.

Ораторну сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, язбашны байрамларын тазалыкъда къаршыламакъ учун, школаланы муалимлери, охувчу яшлар, идараланы къуллукъчулары, валантёрлар актив кюйде ортакъчылыкъ этгенин малим этди.

И.Абдулмежитов тазалыкъны болдурувда этилген ишлени гьакъында сёзюн узата туруп, УСХ-ны, ЖКХ-ны ва валантёрланы «ДЭП-17»-ны кёмеги булан муниципал пляжны тазалавда, «Кавказ» федерал ёлну экиде боюн тазалавда этилген ишлени ачыкълашдырып сёйледи.

Докладчы тазалыкъны гьакъында сёзюн тамамлай туруп, ерлерде Ватан давну ортакъчыларыны эсделигине салынгъан монументлени айланасын безендирмек, тетиклери бар ерлерин онгармакъ учун, май айны 7-нде район оьлчевде булкъа оьтгерилежегин малим этди.

Чараны ахырында оьзюню гьасил чыгъарып сёйлевюнде М.Амиралиев Паравул юртгъа барагъан сылама ёлну айланасын танкъыт этди.

Язбашны, загьматны ва Уллу Уьстюнлюкню гюнюн лайыкълы къаршыламакъ учун, къалгъан гюнлени ичинде тазалыкъны болдурмакъ учун, юртланы башчыларына тапшурувлар берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2