Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

24.09.2021 09:43 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Депутат анадаш районунда

Автор: Шихав Къайирбеков

Сентябр айны 19-нда, РФ-ни Пачалыкъ думасына, ДР-ни Халкъ Жыйынына депутатлар сайлавну ахырынчы гюнюнде, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Магьамматсолтан Магьамматов анадаш Къарабудагъгент районну бир нече юртунда болгъан. Ачыкълашдырып айтгъанда, районну башчысы Магьмут Амиралиевни ва районну оьзге жаваплы къуллукъчуларыны узатыву булан Къарабудагъгент, Дёргели, Губден юртларда болгъан.

Регион парламентни депутаты анадаш районуну юртларына этген сапарында сайлавчулар, тергевчюлер (наблюдатели), сайлав комиссияланы уьюрлери булан гьакълашгъан. Магьамматсолтан Магьамматов сайлав участка комиссияларда сайлавланы барышы булан ювукъдан таныш болгъан. Сайлавчулар, комиссияланы уьюрлери булангъы лакъырында ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты дагъыстанлылар, шону ичинде бизин районну ватандашлары къачан да оьзлени ихтиярларына жаваплы янашгъанын ва ватандаш активлигин гёрсетип гелгенин эсгерген. Бу сайлавлар да районда сайлавчуланы актив ортакъчылыкъ этивю булан оьтежегине, сайлачулар лайыкълы кандидатлагъа тавушларын бережегине инанагъанын айтгъан.

М.Магьамматов: “Сайлама ихтияры барлыкъ – лап оьр багьалыкъ, районну ватандашлары шолай имканлыкъдан актив кюйде пайдаланалар”,- деген.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты анадаш районуну юртларына этген сапарында районну маданият къурумларында, библиотекаларда, музейлерде де болгъан. Сайлавланы гюнюнде бу идараларда маданият-масса чаралар юрюлген.

Сайлавланы ахырынчы гюнюнде, демек, 19-нчу сентябрде, къаттыгюн, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Магьамматсолтан Магьамматов ва Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев хас (открепительный) шагьатнамалар булан Къарабудагъгент юртдагъы 0611 номерли сайлав участкада тавуш бергенлер.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты М.Магьамматвов ва районну башчысы М.Ами­ралиев ерлерде сайлавланы барышына разилигин билдиргенлер.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3