Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

17.09.2021 09:42 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Абурлу тарбиялавчу

Автор: Багьавутдин Самадов

Тарбиялавчу ва муаллим болмакъ учун йымышакъ хасиятлы, назик гьисли, йылы сёзлю, ачыкъ юзлю болмагъа герек деп эсиме геле. Айтагъаным, адамны ким тарбияласа ва огъар ким биринчи билимни берсе, шо адамны хасияты савлай оьмюрюне ясалагъаны ачыкъдан да ачыкъ.

Шолай ишни 48 йылны боюнда оьзюню бойнуна намус ва борч алып юрютеген Давудова Сакинат Абдулмуъминовнаны гьакъында айтмакъны арив гёрдюк.

Сакинат Давудова 1955-нчи йылда районубузну Дёргели юртунда тирменчини агьлюсюнде тувгъан. Демек, шо ожакъда Сакинат булан бирче ону ата-анасы дагъы да 5 яшны тарбиялагъан ва оьсдюрген.

Билим алмагъа гьасирет Сакинат ата юртундагъы школагъа 5 йыл­лыкъ чагъында бара ва 8-нчи класны макътавлу кагъыз булан тамамлай. Шоллукъда, 1969-нчу йылда Сакинат Давудова Буйнакскийдеги педагогика училищеге экзаменлерсиз охумагъа тюше. Шогъар да себеп – школаны оьр къыйматлагъа битгенлиги.

1973-нчю йылда С. Давудова ­оьзюню загьмат ёлун ата юртундагъы орта школада муаллим гьисапда башлай. Ишинден айрылмагъан кюйде ол 1974-1980-нчи йылларда Дагъыстан пачалыкъ университетде оьр билим алмакъ учун охуй. Оьр охув идараны тамамлагъан сонг, ол къурумчу-завуч ва оьр класланы завучуну къуллукъларында уьстюнлю кюйде чалыша.

Сакинат Давудованы гьаракатчылыгъын эслеген районну ёлбашчылары 1988-нчи йылда ону юртдагъы яшлар бавуну ёлбашчысы этип белгилей. Шо идарада ол бугюнлерде де ишлеп тура. Гьали ол яшлар бавуну ёлбашчысыны орунбасарыны къуллугъунда чалыша ва оьзюню сынаву булан тарбиялачулагъа кёмегин болдура.

Сакинат Давудова комсомол къурумну председатели болуп сайлангъан. Олай да, огъар ишини уьстюнде грамоталар ва оьзге савгъатлар тапшурулгъан.

Сакинат Давудованы бажарывлулугъун ва гьаракатын гёз алгъа тутуп, 1997-нчи йылда ону юртну къатынларыны Советини ёлбашчысы этип сайлай. Олай да, 1996-2004-нчю йылларда юртну жамияты ону юрт ва район Жыйынларына депутат этип сайлай. Шо жамият ишинде ол халкъны гьайын эте ва масъалаларын чечмеге бажара.

1974-нчю йылда Сакинат Имамутдин Давудов булан уьйлене ва 3 яшны оьсдюре ва тарбиялай. Ону уьягьлюсю чакъсыз гечине. Яшавну къыйын шартларына чул бермейли, Сакинат яшларына оьр билимлер бермеге бажара. Олар гьариси бир ерде халкъы ва эли учун загьмат тёгелер. Сакинат ны 10 торуну бар. Ол гьали оланы тарбиялавуна оьзюню къошумун болдура.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2