Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

24.12.2021 09:36 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Савлугъугъузну гьайын этигиз!

Магъа 62 йыл бола. Мен Дёргели юрт китапханада ишлеймен, демек, китапханада гьар гюнлер дегенлей ёлугъувлар, тюрлю чаралар оьтгериле. Чараларда охувчулар, юртлулар, муаллимлер, бир-бирлерде оьмюрге баргъан адамлар да ортакъчылыкъ эте.

2021-нчи йылны июль айында мен коронавирус аврувгъа къаршы «Спутник V» вакцинаны эки де компонентин этдирген эдим.

Эсигизде буса, 2020-нчы йылда савлай уьлкени халкъына къыргъа чыкъма ярамай, жыйылма ярамай деп (самоизоляция) уьйлеге тюшген эди. Уьйде турагъан адамлагъа къарама, охума зат болсун деп маданият тармакъны къуллукъчулары, китапханачылар онлайн къайдада чаралар оьтгерип турду. Шо бизин учун янгы къайда, демек бек четим тие эди.

Болса да, биз гьаракат этип ­оьзюбюзню борчларыбызны кютме къарадыкъ.

Тек аврув да оьзюню ишин юрютдю. Докторлар нечакъы гьаракат этсе де, гечесин-гюнюн бир этип чалышса да, уьйлерине жумалар булан бармай, халкъны савлугъуну гьайын этсе де, кёп адам авруду, нече-нечелери арабыздан гетди. Кёп халкъ аявлуларындан айрылды. Демек, коронавирус адамланы аямады, къызгъанмады.

Докторлар ва алимлер айтагъан кюйде, шо аврувну янгыз коллектив вакцина енгмеге бола. Тек неге буса да районну халкъы вакцина этдирмеге алгъасамай. Гьар тюрлю айтылагъан ялгъанлагъа тынглап, вакцина этдирмеге сюймейлер. Халкъны савлугъуну гьайын этеген докторланы чакъырывуна да тынглама сюймейлер. Бир ерибиз авругъанда докторлагъа барабыз, тек олар айтагъангъа инанма сюймейбиз, оланы вакцина этдиригиз деген чакъырывун якъламайбыз…

Мени дос-къардашларым ва ювукъларым барысы да вакцина этдирген.

Китапханагъа гелегенлер учун аврувну яйылывуну алдын алмакъ муратда эшик алда маскалар ва антисептиклер салгъанман. Биз бир-биревню гьайын этме, ювукъларыбызны савлугъуна зарал болмасын деп оьзюбюз болагъаныбызны этме герекбиз.

Гьюрметли мени районлуларым!

Биз оьзюбюзню савлугъубузну гьайын этме ва насипли болма гьаракат этме тарыкъбыз. Шолай болмакъ учун барыбыз да коронавирусгъа къаршы вакцина этдирмеге тарыкъбыз. Сизин ва ювукъларыгъызны савлугъугъузну гьайын этигиз!

Айшат Изиева,

Дёргели юрт китапхананы заведующийи, ДР-ни маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2