Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

15.10.2021 09:50 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Касбусуна амин болуп...

Муаллимни касбусу къайсы девюрде де инг къыйын, тек инг де абурлу касбулагъа саналгъан. Бугюнгю шартларда, гьалиги жамият гьалда бу касбугъа амин къалмакъ – бир уллу игитлик деме де ярай. Мен оьзюню гьакъында язагъан Къазакъмурзаева Байсанат Багьавутдиновна билим берив тармакъда ишлейгени 47 йыл бола.

Школадан берли муаллим болма сюеген, яхшы къыйматлагъа охугъан Байсанат Багьавутдиновна Буйнакскдеги педагогика училишеге охумагъа тюше. Сонг ол Къарабудагъгент 1 номерли орта школада башлапгъы класланы муаллими болуп ишлеме башлай. 1974-нчю йылдан берли, бир номерли орта школа Къарабудагъгент Гимназия болгъанда да, муаллим яшлагъа билим беривюн узата.

Шо йылланы ичинде ону алдында кёп яш тарбиялы ва билимли болгъан. Сонг да, ол школада ишлейген бары да жагьил муаллимлеге методика якъдан да, насигьат булан да кёмегин болдура. Муаллимни дарслары оьтесиз къужурлу ва бек маъналы оьте. Неге тюгюл, оьмюрюне де къарамайлы, Байсанат Багьавутдиновна оьзюню дарсларында тюрлю янгы къайдаланы кёп къоллай, ФГОС булан къыйышдырып, иш юрюте. Яшлар ону бири-бирине ошамайгъан дарсларын кёп сюе ва бир де ялкъмай. Байсанат Къазакъмурзаева яшланы оьзбашына ишлемеге, этген ишини гьасилин чыгъармагъа, ойлашмагъа уьйрете.

Ол охутгъан бары да яшлар, уллу класлагъа чыкъгъанда да, яхшы охуйлар, билимлери булан айрыча билине ва яшавда оьз ерин табалар. Байсанат Багьавутдиновнаны охувчуларыны арасында докторлар, муаллимлер, гьаким ишлени юрютегенлери аз тюгюл.

Байсанат Багьавутдиновна охувчуланы ата-аналары булан да тыгъыс байлавлукъ юрюте. Ишине бе­рилгенлиги, жавапчылыгъы саялы, муаллим охутагъан яшланы ата-анасыны абурун къазангъан. Насигьатчы, ёл гёрсетивчю гьисапда Байсанат Багьавутдиновна муаллим касбугъа уланыны уягьлюсюн де уьйретди. Гьали ону гелини Абидат, педагогика династияны узатып, къайнанасыны гьызы булан юрюп тура.

Уягьлюсю Абсалам ва Байсанат Багьавутдиновна бек татывлу, берекетли агьлю къургъан, 4 яшны тарбиялагъан. Ону уьч уланы, къызы, гелинлери бары да яшавда оьз ерин табып чалыша, жамиятгъа пайдалы болуп къуллукъ эте. Етип гелеген 2022 йылны башында буса Байсанат Багьавутдиновна оьзюню 70 ­йылл­­ы­къ­­­ юбилейин белгилежек.

Бажарывлу муаллим, уьлгюлю ана Къазакъмурзаева Байсанат Багьавутдиновнагъа гьакъ юрекден къатты савлукъ, саламатлыкъ, ишинде уьстюнлюклер ёрайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4