Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

09.07.2021 08:40 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Намуслулагъа баракалла

Автор: Магьамматали Гьиравов, Къарабудагъгент юрт

Бизин аталарыбыз «адамны танымакъ учун ону булан бирликде бир пут туз ашамагъа герекдир»-деп айтгъанлар. Тек, мен оьзюню гьакъында айтып, сизге ювукъдан таныш этмеге сюеген къарабудагъгентли улан Абдулкъасумгьажи Исабековну эки-уьч гюнню ичинде яхшы таныдым.

Айтагъаным, мен оьзюмню савлугъумну камиллешдирмек учун июнь айны ичинде, эмли сувлары, таза гьавасы, гёзел гёрюнюшлю Кисловодск шагьаргъа бир жумагъа, оьз харжым булан ял алып, савлугъумну да беклешдирмек мурат булан баргъан эдим. Мени булан шо сапарда къардашымны уланы Насрутдин Гьиравов, бирдагъы юртлум Абдулвагьит Мамагишиев де бар эдилер. Ерине етишип, къонмагъа квартир де табып ерлешип битген сонг, биз шунда путёвкалар булан ял алмагъа гелген юртлуларыбыз, газпромну ишчилери барны англадыкъ. Шолар булан татывлу ёлугъув этмек учун бизин Насрутдин Гьиравов ва Абдулвагьит (Дайишка) Мамагишиев бек арив гьаракат этдилер. Айтагъаным, ёлугъув къумукъланы сыйлы ашы гьинкал булан оьтгерилди.

Путёвкалар булан гелип савлугъун беклешдиреген юртлуларыбыз – газпромну ишчилери Абдулкъасумгьажи Исабеков, Магьамматдагьир Гьажиев, Мамав Гьажиев ёлдашлар булан ёлукъдукъ, хабарладыкъ, бир-биревню гьалын билдик.

Шо ёлугъувда мени къаркъарамны гьалын яхшы анг­лагъан юртлум Абдулкъасумгьажи Исабеков шагьардан айланып, ерли адамлардан ахтарып аякълардан юрюп болмай инжинеген адамлар учун каляска да табып гелип, мени шо каляска булан шагьарны чинк де арив ерлерине, эмли сувларына алып барды. Шагьарны чинк де арив эсделиклери булан таныш этди. Мен бир де гёрмеген арив шагьарларыбызны бириси, дарманлы, эмли Кисловодскну шо гюн бютюнлей таныдым деп айтмагъа ярай. Шогъар аслу себеп – шагьарны бары да гёзелликлерин гёрмеге, эмли сувлардан уртламагъа кёмеклешген юртлу уланыбыз Абдулкъасумгьажи Исабеков ва шонда бизге кёмеклешген бары да юртлуларым. Айрокъда, бары да четимликлеге ёл табып, Росияны сююмлю шагьарларындан бириси Кисловодск булан бютюнлей таныш этген юртлум Абдулкъасумгьажи Исабековгъа, олай да шо гюнлерде магъа кёмеклешген оьзге юртлуларыма оьзюмню, агьлюмню атындан баракалламны билдирмеге сюемен. Сени бир гюнюнг минг болсун!

Сени гьар гюнлюк яшавунг яхшылыкълар булан толсун!

Сагъа ва бары да ёлдашларынга гьюрмет булан:

Суратда: (онгда) Абдулкъасумгьажи Исабеков.

Магьамматали Гьиравов,

Къарабудагъгент юрт

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

9