Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

16.07.2021 09:10 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Янгы Паравулда ёлугъув

Автор: Район администрацияны прес-къуллугъундан

Бютюн дюньягъа артдагъы йылны узагъында яйылгъан ва халкъгъа зарал гелтирип турагъан коронавирус аврувну алдын алмакъ муратда врачланы халкъ булан ёлугъувлары оьтгерилип тура. Шолай чаралар бизин районубузну ичиндеги юртларда да оьтгериле. Демек, бизин район больницаны жаваплы къуллукъчулары ва оьзге ёлдашлар ­халкъ булан ёлугъа ва шо аврувну гьакъында баянлыкълар бере.

Июль айны 9-нда Янгы Паравулда юртну ватандашларыны жыйыны ­оьтгерилди.

Оьтгерилген жыйынны Паравул 3 номерли орта школаны директору Алимагьаммат Мусаев ачды ва юрютдю. Жыйынны барышында ол юртну ватандашларына райондагъы къыйын эпидемиология гьалны гьакъында хабарлады.

Демек, артдагъы айланы ичинде ковид булан авруйгъанланы санаву бизин республикада ва уьлкеде бир токътавсуз артагъанын билдирди, олай да бары да ватандашланы вакцина этмеге чакъырды.

– Мен вакцинаны биринчилей этгенмен, мени атам – анам да этген. Вакцина зараллы болгъан буса, биз ону этеми эдик!,- деди ол оьзюню сёйлевюнде.

Олай да, район больницаны инфекция бёлюгюню ёлбашчысы Марат Къурмалиев де вакцинаны гьакъында жыйылгъанлагъа хабарлады.

Юртну межитини имамы Магьамматдагьир Дагьиров жыйынны ортакъчыларына вакцинаны гьакъында оьзюню ойларын айтды.

Чараны ахырында сёйлеген юртну депутаты Арсен Сайитов, коронавирус аврувну жамият учун къоркъунчлугъуну гьакъында айта туруп, бары да ватандашланы вакцина этмеге чакъырды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4