Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

16.07.2021 09:27 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Почну гюню белгиленди

Автор: Район администрацияны прес-къуллугъундан

1994-нчю йылдан берли Россия Федерацияны Президентини къарарына гёре бизин уьлкебизде Россия почну гюнюн белгилей. Демек, алдагъы гюн почну къуллукъчуларыны касбу байрамы булан къутламакъ учун, Къарабудагъгент юртну тарих ва эл ахтарыв музейини ва баш китапханасыны къуллукъчулары район администрацияны маданият бёлюгюню ёлбашчысы Н.Мурзаева булан бирликде район почунда къонакълай болдулар.

Олар 1980-нчи йыллардан берли загьмат тёгеген Къарабудагъгент район почну ёлбашчысыны орунбасары Инсанат Жанбекова булан лакъырлашыв этди.

Демек, И.Жанбекова билдирген кюйде, районда поч 20-нчы асруну 30-нчу йылларында къурулгъан.

Шо заманлар почну баш бёлюгю Буйнакск шагьарда ерлешген болгъан.

Шо йыллар кагъызланы ва посылкаланы Буйнакск шагьардан атлагъа егилген арбалар булан гелтире болгъан.

Юрт почну къуллукъчулары Буйнакск шагьардан Къарабудагъгентге яяв геле болгъан. Оьзге юртланы ватандашлары да почгъа гелген кагъызларын ва газетлерин алмакъ учун Къарабудагъгентге яяв аякъдан геле болгъанлар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2