Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

11.06.2021 08:50 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Юзюмлюклени къуллукълары кютюле

Автор: Шихав Къайирбеков

Бизин районну гьава ­шарт­ларында юзюмчюлюк тармакъны оьсдюрмек учун бары да онгайлыкълар бар.

Алда районда бу тармакъ лап оьсген, районну экономикасына мекенли къошумун этип гелген.

Уьлкеде ичкиликге къаршы ябушув юрютебиз деп, уьлкени башын тутгъанланы ойлашылмай къабул этилген къарарларындан, сонг болгъан демократия алмашынывлардан бу янгъа шунча оьсген материал-техника базасы булангъы тармакъ кютюрлюкге тюшдю, гёзел, мол гелимлер береген юзюмлюклерибизни тюеги тюп­гючлеге айланды.

Яшавну бир эниши, бир оьрю дегенлей, ойлашылмай огородгъа ташлагъан ташланы янгыдан жыйма, мунда юзюмчюлюк тармакъны аякъгъа тургъузув гьаракат юрюле. Шо якъдан алгъанда артдагъы йылларда хыйлы иш этилинген. Ёкъ даражагъа етишдирилген юзюм бавланы майданлары йыл сайын генглеше. Буссагьатгъы вакътиде районда юзюмлюклени майданлары 2 минг гектардан оьтген. Шо участкаланы 1500 гектардан къолайы планлы кюйде тюшюм бере.

Районубузда алда йимик, гьали де борлагъа къуллукъ эте туруп бай сынав топлагъан касбучулар, ишни белин сындырып ишлейген механизатор, ишчилер аз тюгюл.

Юзюмчюлерибиз юзюм болдурувда йылдан-йыл гёрмекли уьстюнлюклени къалда эте гелелер.

Гетген йыл районда 13 минг тондан къолай гюнешни емишини тюшюмю къайтарылды. Шо – районну янгы тарихинде инг гёрмекли натижа.

Бугюнлерде юзюм тарлавларда мол тюшюмлени гьайын эте туруп ишчилер, механизаторлар йылны бу заманында борлагъа этилеген къуллукъланы сан янлы оьтгерип туралар. Бу заман юзюм тюеклени яшыл байлаву, артыкъ жалаланы тайдырыв, болажакъ тюшюмню аврувлардан, зиянлы жанлардан, чёп отлардан къорув ишлер узатыла. Аврувлардан къоруп сакълама бажарылса, юзюмню тюшюмю яман гёрюнмей.

Бир сёз булан айтгъанда районну юрт хозяйство тармагъында ишлер комплекс къайдада, къурумлу кюйде юрюле.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2