Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

28.05.2021 10:28 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Алдынлыкъны алгъан

Автор: Абдуллабек Самадов

Арабызда яшап турса да, оьзюню уьстюнлюклери булан халкъарагъа гирип, мен олайман, мен булайман деп оьзюн оьр гёрсетмейли, саламат турагъан спортчуларыбыз бизде аз тюгюл.

Мисал учун айтгъанда, къарабудагъгентли Басир Саралиев шолайланы бириси гьисаплана. Айтагъаным, ол спорт булан машгъул болагъанлы кёп йыллар бола. Нече тюрлю ярышланы алдынлысы болуп да юрюген. Тек Басирни оьрлюклери гьакъда биз гьаманда йимик билдирив, англатыв булан тамамланып къалабыз. Муна, бу гезик де ону уьстюнлюгю гьакъдагъы билдирив бизин редакциягъа май айны 20-нда етишип гелди. «Гьечден геч де къолай» дегенлей, биз Басирни шо гезикли уьстюнлюгю гьакъда да охувчулагъа билдирме сюебиз. Оьтген апрель айны 12-синде Мычыгъыш республиканы Грозненский районуну Толстоюртунда къошулчан ябушувлардан гран-при АСА YOUNG EAGLES-ни ярышы оьтгерилген. Шо гюнгю ярышда бизин кочабыбыз Басир Саралиев оьзюню 66 кило авурлугъундагъы Къыргъыз республиканы кочабы Адилет Нурматов булан гюч сынагъан ва ондан уьст гелип, ярышда ярым финалгъа чыкъма бажаргъан. Ону оьрлюклери гьакъда айтсакъ, ол оьзю­ню авурлугъундагъы профессионал ябушувчуланы арасында 5 керен алдын­лыкъны алгъанланы бириси гьисаплана. Шо саялы да, биз Басирни ва ону тренери Адил Арслановну спортда етишген уьстюнлюклери булан къутлайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3