Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

12.05.2021 09:30 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Уьстюнлюкню гюню унутулмай

Бизин анадаш Ватаныбызгъа намарт фашистлер хапарсыздан чапгъын этген 1941-нчи йылны июн айы уллуну да, яшны да юреклерине итти биз болуп яралагъанын биревде де шекликни тувдурмас. Гитлерни фашистлерини намарт хыялларын англагъан Совет солдатлары олагъа къаршы туруп, 5 йыллар боюнда, гечесин-гюнюн бир этип олагъа къаршы ябушгъанлар. Шо къыргъынлы давларда Советлер уьлкеси миллионлар булангъы адамын тас этген. Тек уьстюнлюк бизинки болажагъына башындан башлап инангъан. Совет солдатлар талавурчу, намарт фашистлерин чыкъгъан ерине дагъы тербенмесдей тыкъмагъа бажаргъан.

Гертилей де, шо уьстюнлюк оьзбашына гелмегенни гьалиги наслуланы эсли тайпалары биле буса да, яшёрюмлеге шо гьакъда чакъда-чакъда эсине сала турмакъ пайдалы. Шо къагьрулу давлагъа бизин райондан 4187 адам гетген. Давну чинк де авур, чинк де къыйынлы 1941-нчи йылында 1027 адамыбыз армиягъа гетгенлер. 1942-нчи йыл буса гёнгюллю кюйде барагъанланы гьисаплап, 2465 адамыбыз давгъа къуршалгъан. 1943-нчю йыл буса шо гетгенлеге 387 адам дагъы да къошулгъан. Фронтгъа гетгенлерибизни санаву 4187-ге етишген буса да, уьстюнлюк болдуруп, сав-саламат къайтгъанларыбызны санаву 2200-нден оьтмей. Шолай болгъанда, 1878 районлу ватандашларыбыз гележек наслуларыбыз эркинликде яшасын учун оьзлени азиз жанларын дав майданларда къурбан этгенлер. Янгыз бизин Къарабудагъгент юртдан шо давлагъа 645 адамыбыз гетген. Шолардан 424-сю анадаш ватаны учун жан берип давдан къайтмагъанлар.

Уьстюнлюкню гюнюнден сонг къайтгъан 221 давну ортакъчысындан бугюнлерде бириси де къалмагъан. Болса да, олар оьтген четим ёлланы, оьтгерген къарлы-боранлы гечелени гьакъында гележек наслуларыбыз унутмас учун, шоланы эсделиклерини гьакъында эсгере турмагъа герекбиз.

Муна, бу йыл 9-нчу Майда бютюн уьлкебизни ватандашлары Уьстюнлюкню 76 йыллыгъын шатлыкъда къаршылажакълар. Шону гёз алгъа тутуп, районну ветеранларын, бары да оьмюрге баргъан тамазаларын уллу уьстюнлюкню шатлы байрамы булан гьакъ юрекден къутлайман. Олагъа парахатлыкъ булан узакъ оьмюр ёрайман.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0