Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

23.04.2021 09:55 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бизин районда...

Автор: Шихав Къайирбеков

Къаттыгюн, демек, апрель айны 18-нде, Дагъыстан республиканы Гьукуматыны Председатели Абдулпатах Амирханов ишчи сапар булан бизин районда болгъан. 

Премьер-министр оьзюню Къарабудагъгент районгъа этген сапарында бир нече социал агьамияты булангъы объектлерде, районну юрт хозяйство продукталар болдурувчуларыны загьмат чалышыву булан ювукъдан таныш болгъан, районну социал-экономика оьсювюне тогъас этеген масъалаланы анализ этген. Дагъыстан республиканы Гьукуматыны Председателини бизин районгъа этген сапарыны биринчи гесеги Къарабудагъгент районну топуракъларында ерлешген Манас гёчювюл трассадан башлагъан. Бу объект муратгъа къыйышывлу пайдаландырылмайгъаны 25 йылдан да къолай бола. Бу топуракълар налогланы жыйывну артдырывда уллу имканлыкъ ва муниципалитетни пайдасына къолланма бола.

Районну администрациясы премьер-министрге бу объектни янгы башгъа альтернатив гёчювюл трассагъа гёчюрме кёмек этме тилеген.

Абдулпатах Амирханов районну башчысыны сиптесин якълагъан ва районну администрациясы ДР-ни юрт хозяйство министерлиги булан бир йимик участкалагъа алышдырма къарар къабул этме тапшургъан.

Оьр къонакъланы делегациясы районну ичинде лап тезги ва эсги Паравул бир номерли орта школада болгъанлар. 2020-нчы йылда «100 школа» деген программа булан бу билим берив ожакъгъа да ремонт этилген. Амма ватандашланы санавуну чалт артывун гьисапгъа алып, янгы, гьалиги заманны талапларына жавап береген янгы школа къурма талап этиле.

Абдулпатах Амирханов школаны бинасын къурувну проектин гьазирлеме ва гележекде школаны къурувну программагъа къошмагъа тапшурув берген.

Сапарын узата туруп, премьер министр районну ичинде лап уллу юрт хозяйство предприятие гьисапланагъан Агрофирма ООО «Герей-тюз», «Шанс» ва «А.А.Пашаев» деген сабанчы-фермер агьлюлерде болгъан. Топуракъда доланагъанлар ДР-ни Гьукуматыны Председателине юрт хозяйство продукталар болдурувда ёлугъагъан кемчилик­лени малим этген. Чинкдеси, лап тарыкълы заман сугъарыв сув етишмей. Районну территориясында сув чыгъагъан булакъланы (источник) суву бир нече керенлеге кемиген. 2015-нчи йылдан 2020-нчы йылгъа ерли районда умуми алгъанда 696,3 гектаргъа борла, 411,9 гектаргъа емиш бавлар, шоланы 326,2 гектары – интенсивный къайдада орнатылгъан бавлар. Гьакъыкъатда, районда сугъарыв сувгъа талап 2-3 керенге артгъан.

Тувулунгъан гьалдан чыкъмакъ учун эки де насос станцияланы ишлетип, КОР-дан таба апрель айдан башлап июль ай битгенче, тайышывсуз сув булан таъмин этмек.

Абдулпатах Амирханов бизин районгъа этген сапарын давам эте туруп, Дёргели юртда къурулгъан участка больницада, «культура» деген милли проект булан реконструкция этилинген маданият къалада, юртну ичинде гёзеллешдирилген жамият ерлерде болгъан.

ДР-ни Гьукуматыны Председателини бизин районгъа этген ишчи сапарыны ахырында гьар гётерилген масъалалагъа байлавлу профил министерликлеге ва ведомстволагъа тарыкълы тапшурувлар берилген.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6