Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

19.02.2021 10:23 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьюрметли мени азиз миллетим!

Ана тиллени Халкъара гюню булан сизин къутлайман. Тувгъанда алынагъан, биринчи абатыбызгъа йимик, биз ана тилибизге сабий чагъыбыздан тутуп ес болабыз. Гьар бусурмангъа оьзюню юлдузуна – ана тилине бакъгъан якъдагъы аминлигин болдурмакъны ва ону гележек наслулар учун сакъламакъны ёрайман. Гьар адамны оьзюню тилине бакъгъан сюювюн англасакъ, биз адамны культурасын ва ону гьар затгъа бакъгъан сюювюню багьасын англамагъа болабыз.

Яшавда адамны бир-биревге сюювю, къатнашыву, Ана тилден башлана. Ана тилден этиле ана тилни табиаты, ана тилни гёнгю ва татывлугъу, ювукълугъу, бир-биревге сююнчю. Дюньяны айланывуна ай ёлавчу йимик, ананы ва атаны, къурдашны англамагъа ва сюймеге бизин ана тилибиз бизге де ёлавчу.

Ана тилибиз булан биз сав дюньяны айланмагъа болабыз. Ана тилибиз булан биз ата-ананы сюймеге, уллулагъа абур, сый этмеге уьйренебиз. Ананы сюеген йимик, биз ана тилибизни де сюебиз. Ана тилибиз бизин сав дюньягъа къаратагъан терезе йимик гёрюне, сав дюньяны масъалаларын, оьзюбюзню къыйынларыбызны йимик чечмеге кёмек эте. Бизин ана тилибиз тюзлюкде, гертиликде къурулгъан. Ана тилибиз башлап бизин, оьзюбюзню англамагъа уьйрете ва кемек эте. Бизин бусурманлыгъыбызны ва оьктем, арив адатларыбызны Ана тил булан гётеребиз. Олай да, яшёрюмлерде къаттылыкъны, уялывну ва бир -биревден гечивню оьсдюрмеге болабыз. Ана тилибиз булан къылыкъ­ларыбызны, адамлыкъны гёрсетмеге герекбиз. Бизин къумукъ тилибиз къулакъгъа арив чалынагъан татли, асил тил. Бизин бай тилибиз багьалы, сыйлы, ол бизге бере бай келпетин бизин къылыкъланы ва бизге англата, ана тилибиз булан къатнашгъан халкъыбыз болмаса, янгыз адамны кёп ишлеге, кёп яшавдагъы кемчиликлени ва сююнчлени янгыз гечмеге бажарылмайгъанны. Ана тилибиз, бизин ата -бабаларыбыздан къалгъан арив, асил къылыкъланы алмагъа, халкъын сюймеге уьйрете. Бизин ана тилибиз, бизин халкъыбыз ­оьзюню алдындагъы къылыкъларын, адатларын, хасиятларын барын да бирге къуршамагъа миллетлерибизни арасында, гьар миллетни оьзюню ана тили уллу оьктемлик. Ону ичинде бизин юреклерибизни гючю, онда бизин гертилигибиз, гьар ана тилде, гьар инсангъа, гюнню ярыгъы йимик ярыкъ бере ана тил. Ону гележеги де, бугюнгю гьалы да бизден ва оьсюп гелеген яш наслулардан гьасил бола.

Гелигиз, ана тил булан байлавлу гьар абатыбызны теренден ойлашып, гьакълашып, оьлчеп-бичип алмагъа, о асил гьаракатыбызны жаныбыз-къаныбыз булан юрютмеге къасткъылайыкълар ва ана тилибизни бек билейик, ону тазалыгъын сакълайыкъ, анабыздай сюейик, , биз къумукъ халкъны гесеги, тамчысы экенибизге гьар даим де оьктем болайыкъ.

Ана тилдир миллетни оьр этеген.

А.Мамаева, район билим берив управлениесини баш касбучусу

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2