Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

25.09.2020 09:40 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Вакцинация этмеге тарыкъ!

Автор: Калимат Элмурзаева

Гьар йыл гюз гелгени булан бизин уьлкеде бары да ватандашлагъа грипп аврувдан вакцинация этилине. Демек, гьар йыл шолай бизин районну бары да пачалыкъ къурумларында, школаларында, яшлар бавларында ишлейгенлеге район больницаны къуллукъчулары грипп аврувдан аврумасын учун вакцинация эте.

Районда вакцинация булангъы ишлер нечик юрюлегенни билмек учун, биз Къарабудагъгент район ЦРБ-ни инфекция бёлюгюню врач-инфекционисти Дерияханым Исрапилова булан ёлугъуп, бизин соравлагъа жаваплар алдыкъ. Гьали шо лакъырыбызны сизин тергевюгюзге беребиз.

-Дерияханым Ягьияевна, грип­пден вакцинация неге гьар йыл этилинме герек?

- Барыбыз да билеген кюйде, грипп –югъагъан инфекциялы аврув. Бизин больницаны къуллукъчулары районну ватандашларына грипп аврувдан вакцинацияны гьар йыл эте.

Грипп аврувну вирусу йылдан -йылгъа алышына, мутация этиле, грипп аврувну штаммы алышына, заман гетген сонг, ватандашланы иммунитети осал бола. Грипп аврувну янгы мутациялары булан аврумасын учун, биз гьар йыл адамлагъа уколлар этебиз.

Биз барыбыз да билеген кюйде, грипп аврув адамлагъа кёбюсю гьалда «воздушно-капельный» къайдада югъа, ондан къайры да ватандашлар авруйгъан адам булан сёйлейгенде де юкъма бола.

Ватандашлагъа планлы вакцинацияны биз сентябр — октябр айланы ичинде этмеге герекбиз. Грипп булан авругъан адам пневмония, бюйрек, баш ва башгъа тюрлю къыйын аврувлар булан аврумагъа бола.

Шо саялы вакцинацияны бир йыл этип къоймай, биз гьар йыл этмеге тарыкъбыз.

Вакцинацияны гьали уллугъа этип турабыз, арты булан яшлагъа да этмеге башлажакъбыз.

- Оьтгерилеген вакцинацияны аслу мурады недир?

- Гьар йыл бизин уьлкебизде этилеген вакцинацияны аслу мурады –ватандашланы грипп инфекцияны яйылывундан сакъламакъ ва эпидемия болма къоймайгъанлыкъ.

Грипп тез яйылагъан инфекция аврув, ону булан ватандашлар бек къыйынкъабул эте, ону рагьат оьтегени болмай.

Бары да ватандашлагъа грипп аврувдан вакцинация этилсе, инфекцияны яйылмагъа къоймай,алдын алма рагьат бола.

Шолай бизин район больницаны медсестралары гьар йыл бары да къурумларда ишлейген ватандашлагъа барып, грипп аврувдан вакцинация эте.

Демек, шолай ишлер районну бары да охув ожакъларында, ясли бавларында ва бары да къурумларында оьтгериле.

- Ватандашлагъа вакцинация этилегенде сиз не йимик вакцинаны къоллайсыз ва вакцина этген сонг ватандашлар къайтарып аврумагъа боламы?

- Биз «Совигрипол» деген вакцинаны къоллайбыз.

Бу этилеген вакцинаны ватандашлар учун къоркъунчлугъу ёкъ деп, инамлы кюйде айтмагъа болабыз.

Вакцинаны биз районну бары да юртларындагъы ватандашлагъа этебиз.

Вакцинация этилинген ватандашлар гриппден авруп болмай, тек бир-биревлер укол этилген сонг, оьз­лени бир тамаша осал гьис эте.

Вакцинагъа олай реакция берегенлер кёп аз буса да, тек бар. Ватандашланы къаркъарасыны олай реакциясы да къоркъунчлу тюгюл.

Бир-бир ватандашлагъа грипп аврувдан вакцина этген сонг, температурасы гётерилме башлай, осал бола, мускул аврув бола, укол этген ери билдире.

Вакцина адамны къаркъарасындагъы вирус булан ябушма башлап билдире.

Тек къаркъарагъыз аврумай ва гьалыгъыз алышынмай буса да, къаркъарагъыз аврувгъа къаршы «антителалар» ярата.

- Дерияханым Ягьияевна,гиччи яшлагъа гриппден вакцинация этмеге негер тарыкъ?

- Грипп бек яйылагъан ва къыйын аврув, шо саялы гиччи яшлагъа барысына да гриппге къаршы укол этмеге герек.

Биринчи укол яшлагъа 6 айдан этмеге башлана. Бары да уколланы бизин поликлиникада этип бола, гиччи яшлагъа гьавайын этиле. Гиччипавлар яшлар бавгъа барма башлагъанда, олагъа барысына да грипп аврувдан укол этиле.

Яшлар бавларына барагъан яшлагъа грипп аврувдан уколну заманында, демек, яшлар бавуна баргъынча этмеге тарыкъ.

- Кёбюсю ватандашлар шо уколну орнуна коронавирус аврувгъа къаршы вакцина этиле деп, укол этдирме сюймей, шо тюзмю?!

- Озокъда, тюз тюгюл. Биз коронавирус инфекциягъа укол этмейбиз. Бизге шо вакцина гьали де етишмеген. Къачан гележеги де мекенсиз.

Бирдагъы керен де такрарлайман, биз гьали гриппге къаршы укол этебиз.

- Бизин суалларыбызгъа жавап бергенигиз саялы, баракалла.

- Сиз де сав болугъуз!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3