Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

18.09.2020 09:18 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Пайдалы чара оьтгерилген

Автор: Абдуллабек Самадов

Бизин Къарабудагъгент юртлубуз, айтылгъан спортчу Магьамматдагьир Эскендеров Каспий денгизни чинк де гёзел ягъаларындан бирисинде ерлешген спорт савлукъ беклешдирив центры «Лотосгъа» ёлбашчы­лыкъ этегени бир нече йыллар бола. Ону гьаракаты булан шо центрда савлугъун камиллешдирмек учун гелегенлер учун бары да онгайлыкълар болдурулгъан деп айтма ярай. Айтагъаным, эсгерилген «Лотос» центрда гелгенлеге яшавлукъ этмек учун бары да онгайлыкълары булангъы уьйлери, спорт майданчалары, гюнде уьч керен исси аш береген ашханасы, олай да тюрлю аврувлар булан гелген бир тюрлю сакъат яшлар учун къолланагъан атлар, оланы алып айланагъан врач-тренерлери бар. Шо саялы да мунда йыл боюнда гелегенлени санаву да кемимей.

Муна, артдагъы йылларда эсгерилген «Лотос» центрыны ёлбашчысы Магьамматдагьир Эскендеров ДР-ни Башчысыны ва загьмат министерлигини грантларына ес болуп юрюй. Шо буса – центрда савлугъун камиллешдирегенлер учун, олай да коллективни уьюрлери учун да уллу къошум. Муна алдагъы гюнлерде шо грантгъа гелген акъчаланы да къоллап, август айны 31-нден сентябр айны 10-ларына ерли эсгерилген савлукъну камиллешдирегенлер «Лотос» центрында кёп адамланы ортакъчылыкъ этивю булан пайдалы чара оьтгерген. Эсгерилген шо чарада республикабызны гьар тюрлю регионларындан чакъырылып гелген, коронавирус эпидемияны чинк де къызгъын вакътисинде «къызыл зонада» загьмат тёкген врачлар, ич ишлер къуллугъунда ишлей туруп отставкагъа чыкъгъан къуллукъчулар, олай да, оьзге къуллукъланы вакиллери ортакъчылыкъ этгенлер. Олардан къайры да шо 10 гюнлюкде оьзге тюрлю аврувлардан авруйгъан яшёрюмлер, оланы алып гелген ата-аналары, сонг да наркотиклер булан машгъул болуп, шо загьругъа арт берген аврувлулар ортакъчылыгъын болдургъанлар. Шо 10 гюнню ичинде савлукъну камиллешдирив ишлер алданокъ тизилген план-график­ге гёре юрюлген. Ерлерден гелген врачлар – наркотиклени заралы гьакъда, аврувлу яшёрюмлеге буса гележекде оьзлер нечик туруп, не булан машгъул болмагъа герек гьакъда тюрлю насигьатлар бергенлер. Шо чарада ортакъчылыкъ этген бизин юртлу, ич ишлер къуллугъунда ишлей туруп отставкагъа чыкъгъан Къарабудагъгент районну ОВД-ни ветеранларыны советини председатели, полицияны майорлары Нюрмагьаммат Мурзаев ва Асадулла Пайзуллаев ёлдашлар да ортакъчылыкъ этип, яш наслугъа пайдалы насигьатларын этгенлер. 10 гюнню ичинде шо чарагъа жыйылгъанлар пайдалы иш де юрютюп, арив ял да алгъанлар. Эсгерилген шолай пайдалы чараны оьт­гергени саялы, чараны бары да ортакъчылары «Лотосну» ёлбашчысы Магьамматдагьир Эскендеровгъа ва ону коллективине баракалласын билдиргенлер.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4