Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

14.08.2020 09:20 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

“Эрудит” центр ачылды

Автор: Калимат Эльмурзаева

Яшлар –бизин гележегибиз. Олар учун артдагъы йыллар бизин районда янгы яшлар баву, школалар ва башгъа тюрлю охув ожакълар ачыла.

Алдагъы гюн, август айны 11-нде, Къарабудагъгент юртда «Эрудит» деген яшланы охутагъан къошум билим центр ачылды.

Янгы центрны ачылывунда маданият бёлюкню ёлбашчысы Найида Мурзаева, центрны охувчулары, оланы аналары, муаллимлери ва СМИ-лени вакиллери ортакъчылыкъ этди. Демек, бу центрда охувчу яшлагъа орус, математика, биология, химия, ингилис, логика, каллиграфия, ментальная арифметика ва башгъа тюрлю предметлерден дарслар юрюлежек. Олай да, центрны муаллимлери школагъа чагъы етишген яшланы охумагъа, язмагъа ва башгъа тюрлю предметлеге гьазирлежек.

Къызыл лентни гесип, шатлы чара ачылгъан сонг, бир башлап центрны охувчу яшлары къурч кюйде шиърулар охуду ва гелген къонакълар да центрны бинасыны ичине гирди.

Чараны узата туруп, къошум билим берив центрны ёлбашчысы Издек Магьамматова шо гюн гелген бары да къонакълагъа оьзюню баракалласын билдирди.

-Гьалиги заманда яшлагъа къошум охув болмаса, школадагъы берилеген дарсланы, тапшурувланы этмеге, англамагъа бек къыйын.

Яшланы ата-аналары учун да шулай къошум билим берив центрлар бары – уллу енгиллик.

Бизин центрны муаллимлери бизге гелеген яшлар терен билимлер алсын учун оьзлени бары гьаракатын салажагъына мен инанаман,-деди И.Магьамматова оьзюню сёйлевюнде.

Байрам чарада чыгъып сёйлеген маданият бёлюкню ёлбашчысы орунбасары Найида Мурзаева центргъа билимлер алмагъа гелеген яшлагъа ва оланы муаллимлерине башланажакъ ишинде яхшылыкълар ва уьстюнлюклер ёрады.

Н.Мурзаева оьзюню сёзюнде: — Айрокъда гьалиги компьютер ва атом технологияланы заманында билим бек тарыкъ. Билим берив – бары затны башы.

Охуву осал адамлар оьр охув ожакълагъа охумагъа тюшюп, билими булан дипломлар алып болмай. Шо саялы да, школада кёмек болсун учун къошум билим берив центрлар ачылагъаны бек яхшы. Мен сизин «Эрудит» деген центрыгъызгъа бары яхшылыкълар ва гьаракатчы охувчулар ёрайман.-деди .

Чараны ачылывунда ортакъчылыкъ этген яшлагъа торт гесилди ва савгъатлар тапшурулду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4