Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

17.07.2020 09:11 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дезинфекция этиле

Савлай дюньягъа яйылып, халкъны парахат яшавуна уллу четимлик­лер тувдургъан коронавирус аврувну агъусу бизде гьали сийреклеше бара. Шагьарларыбызда, юртларыбызда яшайгъанлар аста-аста ишлерине къуршалма башлагъанлар. Айланагъа къоркъунчлукъ гелтирип, халкъны титиретген шо коронавирусну алдын алывда бизин районну акъ халатлылары да айлар булан гечесин-гюнюн бир этип чалышдылар.

Гьали шо аврув бираз ансат болгъанына гёре, ерлердеги яшлар бавланы, яслилени карантинден тайдырып ишлевюн болдурмакъ учун, районну башчысы Магьмут Амиралиев алдагъы гюнлерде болгъан жыйында эсгерилген идараланы ёлбашчыларына яшланы къабул этмек учун яслилени тазалап, тийишли дарман сувлар булан бары да ерлерин дезинфекция этип, бютюнлей гьазирлемеге, сонг да шо къурумларда ишге къуршалажакъ бары да ишчи къуллукъчулар докторланы тергевюнден чыгъып, гьазирлик гёрмеге тапшурувлар берген эди. Шо тапшурувну яшавгъа чыгъара туруп, ерлердеги яшлар бавларда, яслилерде гьазирлик ишлер токътавсуз юрюлюп тура. Муна алдагъы гюнлерде Агъачавулдагъы 15 номерли яшлар бавунда да тазалав ишлер булан янаша хас дарман сувлар булан дезинфекция да этилинип, карантинден сонггъу къабул этивге ясли-бавну бютюнлей гьазирлеген.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3