Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

19.06.2020 09:22 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ДЮСШ-ни ишлери яхшы

Автор: Абдуллабек Самадов

Мен Манасгент ДЮСШ-сини ишлери булан охувчуланы таныш этгинче, инг башлап ону директору Магьаммат Магьамматов булан ювукъдан таныш этейим. Магьаммат оьзю 1978-нчи йыл Манасгентде тувгъан. Шондагъы орта школаны тамамлагъан сонг, ол ДГПУ-ну эколого-географический факультетине охума тюшген. Шонда оьр билимге ес болгъан сонг, Магьаммат анадаш школасында географиядан дарс береген муаллим болуп загьмат ёлун башлагъан. 2001-нчи йылда Манасгентде ДЮСШ ачылгъан сонг, яшдан берли де спортгъа гьасирет Магьаммат Магьамматовгъа шо яшланы спорт школасына ёлбашчылыкъ этмекни тапшургъанлар. Муна, арадан 20 йыллагъа ювукъ оьтген, ДЮСШ-ни ишлери буса йылдан-йыл алгъа абатлана.

Шо ишде Магьаммат Магьамматовну аслам къошуму бар. Айтагъаным, ону гьаракаты, школагъа юрюйген спортчу яшланы ата-аналарыны да гьаракаты булан, юртлу барман деген улананыда кёмеклиги булан ДЮСШ-ге гёрсетилген топуракъда арив, тюбюне яшыл от да тутулуп, топ ойнайгъан майданча къурулгъан. Шо майданчаны янында душ бар уьй, тренерлеге кабинетлер ишленген. Узакъ къалмай къалгъан топуракъ майданда административ бина, футбол ойнайгъан майданча да къурма гёз алгъа тутулгъан. Эсгерилген спорт къурулушланы айланасында, тереклерде орнатылып этилинген бав къарагъан адамны сукъландырмай болмай. Магьамматны шолай къурумчулукъ иши юртлуларын да сукъландыра. Муна бугюнлерде Манасгент ДЮСШ-де 6 тюрлю спорт секция иш гёре. Тутушуп ябушув, дзюдо, самбо, бокс, футбол, каратэ йимик секциялагъа 250-300 яш къуршала. Гюз-къыш айларда яшланы къуршалыву бираз аз бола буса да, яз-яй айларда оланы санаву артмагъа башлай,-дей Магьаммат Магьамматов бизин булан лакъырлаша туруп. Ол оьзюню лакъырлашывунда район администрацияны ёлбашчысы Магьмут Амиралиев яшлар ябушагъан ерге яймакъ учун 24х12 метр размерли спорт халча (ковёр) савгъат этип бергенин де яшырмады. Ондан къайры да, спорт комитетни ёлбашчысы Завур Умаракъаев де ДЮСШ-ни спорт инвентарлар булан толумлашдырмакъ учун даим кёмеклешегенин айтды. Эки яндан шолай кёмеклер де болгъан сонг, биз оьз гезигибизде спорт уьстюнлюклерибиз булан къайтарышын этмеге герегибизни ойлашабыз. Гьар тюрлю секциялардан гьисап этгенде бизин ДЮСШ-де хыйлы чемпионларыбыз бар деп, лакъырын узата Магьаммат.

Шоланы бир нечелери булан охувчуланы да таныш этейим. Савлай республикагъа, гьатта Россиягъа аты белгили боксёрубуз Расул Салиев, тутушуп ябушувдан Парзилав Мамаев, Али Алиев, Арслан Шихшабеков, самбистлерден: Нюрмагьаммат Атагишиев, Нажмутдин Батразов, олай да дзюдоистлер Азамат Жангишиев, Арсланхан Алибеков, Гьамзат Айгумов ва олай кёп оьзгелери – бизин ДЮСШ-ни чемпионлары. Футбол командабыз буса артдагъы 3 йылны ичинде даим алдынлыкъны алып юрюй. Айтгъанлай да, манасгентлилени оьзлени авлетлерине спортну сюйдюрюп, савлугъун беклешдирип, камиллешдирмек учун бары гьаракатын, бажарывлулугъун салып иш гёреген Магьаммат Магьамматов булан оьктем болма ихтияры бар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5