Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

07.05.2020 17:25 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Кёмек къолун узатгъан

Автор: Шихав Къайирбеков

Эревюллю уланлар Ватанына, азиз халкъына авур заманлар гелгенде, маякъ болуп алгъа чыгъа. Коронавирус инфекция аврув дюньяны оьзге пачалыкъларында йимик, бизин уьлкени халкъларыны арасына да яйылгъан. Халкъланы талапларын кютеген къурумлар ярты гюч булан ишлей.

Коронавирус инфекцияны яйылывуну алдын алмакъ муратда шагьарлар булангъы транспорт байлавлукъ токътатылгъан. Юрюйгенлени де хас пропусклары болма тюше. Тувулунгъан гьалда сурсат продукталаны, айрокъда коронавирус инфекцияны алдын алывда къолланагъан дарманланы багьалары шайлы гётерилген. Коронавирус инфекция аврувну натижасында багьаланы гётериливю ватандашланы агьлю бюджетине, яшав даражасына терс яндан таъсир этип тура. Ватандашланы арасында тийишли дарманланы сатып алма гючю чатмайгъанлары кёп бар.

Бу къыйын вакъти бизин мадары бар уланларыбыз рагьмулу къолун узатып, тарыкълы дарманлар алмакъ учун уллу оьлчевлерде акъчалар бергенлер.

Масала, «Дагнефтепродукт» ОАО-ну генеральный директору Магьамматсолтан Магьамматов бир миллион: Магьачкъала шагьардагъы М.Гьажиевни атындагъы заводну генеральный директору Абдулвагьап Папалашев бир миллион; Магьамматсайит Залбеков бир миллион; далапчы Керим Гьюсейнов бир миллион; далапчы Магьамматгьюсен Насрутдинов 500 минг манат харж гёрсетгенлер. Гёрсетилген акъча маялар фармацевт фирмалагъа йиберилген.

Меценатланы харжына алынгъан дарманланы участка врачлар Къарабудагъгент юртда ерлешген район больницадан алып, уьйлеринде коронавирус аврувдан авруйгъан бары да ватандашланы тегин (бесплатно) таъмин этме тарыкъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1