Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

21.05.2020 16:50 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Берекет» фонду халкъны гьайын эте

Автор: Абдуллабек Самадов

Артдагъы вакътилерде районну юртларында ватандашлагъа кёмек къолун узатмакъ учун тюрлю фондлар (кёмекчи къурумлар) къурулуп иш гёрме башлагъан. Шолардан «Байболат-Гьажини» атындагъы ва Къарабудагъгентде арт вакътилерде къурулуп иш гёреген «Берекет» деген фондлар халкъ учун къуллукъ эте деп айтмагъа ярай. Масала, «Байболат-Гьажини» атындагъы фондну атындан гьар йыл сайын ораза айларда этилинип турагъан уллу садагъаланы барыбыз да дегенлей гёрюп турабыз. 

Муна шолай фонд артдагъы вакътилерде Къарабудагъгент юртда да къурулуп иш гёрме башлагъан. Шо фондланы аслу мурады: районну юртларында яшавлукъ этеген агьлюлени арасында аврувлулары, кёп яшлылары, яшавлукъ этмек учун етишип болмайгъан чарасызларына ва оьзге тюрлю касипликге тарыгъанлагъа гьар гюнлюк кёмегин болдурмакъ. Муна, биз алдагъы гюн Къарабудагъгентде къурулуп иш гёреген «Берекет» деген фондну къурумунда болдукъ. Шо къурумну къуллукъчулары Магьамматмакъсум Паталиев, Магьамматсалам Багьриев, Абубакар Къаранаев, Осман Ражапов ёлдашлар булан ювукъдан таныш болуп, оланы иши гьакъда лакъырлашдыкъ. Эсгерилген фондну даимлик маясын болдурмакъ учун районну юртларында яшавлукъ этеген барман деген уланларыбыз даимлик кёмегин болдура. Ондан къайры да кёплер опуракъ, аякъгийимлер гелтирелер. Биз буса, шо гелген бары да продуктаны, оьзге тюрлю малланы биз башда эсгерип гетген чарасыз агьлюлеге етишдиребиз. Гьар гюн сайын бизге телефон сёйлеген 25-30 агьлюлеге продукталар булангъы пакетлер етишдириле. Шо пакетлер картоп, къапуста, согъан, май, шекер ва оьзге тюрлю продукталар булан толумлаша. Гьасили, шо пакетлерде 2 минг манатгъа ювукъ акъчаны продукталары салына. Муна бугюн де башына юртну имамы Халитгьажи Бабатов да тюшюп, садагъа пакетлени уьлешмеге чыкъмагъа гьазирленгенбиз. Юртлулагъа бизин фондну телефон номерлерин бирдагъы да айтып, эсине салма сюебиз: 7988-294-94-87, 7988-911-01-37.

Сонг да, Оразабайрам гюн сагьланы жыймакъ учун юртну гьар авулунда «Берекет» фондну машинлери ишлежек. Сагьланы шо машинлеге тапшурмагъа боласыз. Шо машинлердеги адамлар сизин сагьлар булангъы къуллугъугъузну кютежек. Барыгъызны да тутгъан Оразаларыгъызны, этген садагъаларыгъызны Аллагь къабул этсин!!!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3