Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

11.12.2020 09:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гёнгюллю кёмекчилер

Автор: Шихав Къайирбеков

Декабр айны 5-нде савлай дюньяда гёнгюллю кёмекчилени (волонтёрланы) гюню белгиленди. Бу байрамны толу аты – экономика ва социал оьсювню болдурувда волонтёрланы халкъара гюню. Шо гюнню 1985-нчи йылда Генеральный Ассамблеясы ООН таклиф этген. Шо йылдан тутуп байрам хас халкъара статусгъа гирген.

ООН-ну шо байрамны гючге гийиривюню натижасында кёп-кёп пайдалы рагьмулу ишлер этилген. Жамият оьзюню игитлерин билме тарыкъ.

Яшырма негер тарыкъ, гьалиги девюрде ким буса да тегин иш этме сюймей, волонтёрлар буса шолай ишлени, къуллукъланы тегин этелер. Олар орамланы тазалай, социал къуллукълардан таба ватандашлагъа этилеген кёмеклени етишдирелер, уллу халкъара ярышларда тилмачлар болуп ишлейлер. Волонтёрланы больницаларда, уллу болгъанлар сакъланагъан уьйлерде, яшлар бавларында, оьзге идараларда этеген кёмеклери – аслам.

Табии балагьланы вакътисинде волонтёрлар этеген кёмеклени айтып битдирме къыйын.

Кёплени аврувну къоркъунчлугъу елегенде, жагьиллер гёнгюллю кюйде оьзлени савлугъуна къоркъунчлукъ баргъа да къарамайлы, район ва Къурбуки юртларда ерлешген больницаларда ятгъан аврувлагъа кёмегин болдургъаны барыбызгъа да белгили.

Коронавирус инфекцияны яйылыву башлангъанда, авруйгъанлагъа кёмек этмек учун «Биз бирчебиз» деген акция юрюлдю. Савлай уьлкеде шо акциягъа гёнгюллю кюйде 64 мингден де къолай волонтёрлар къуршалгъан эди. Акцияны вакътисинде бизин районну жагьиллери де оьзлени актив ватандаш позициясын гёрсетдилер. Районда иш гёреген волонтёрлар бу йылны язбашында коронавирус инфекцияны алдын алмакъ учун билдирилген карантин вакътини ичинде уьйлеринде турагъан, уллу болгъан кёмек та­рыкъ адамлагъа сурсат, аптеклерден тарыкълы дарманлар етишдиривде этген кёмеклени багьасы ёкъ.

Волонтёрларыбыз халкъгъа кёмек этивде районда иш гёреген «Бийболат-Гьажи», «Берекет», «Инсан» деген рагьмулу фондлар булан ­тыгъыс байлавлукъда иш гёрдюлер. Районну ватандашларына кёп къадарда сурсат ва оьзге продукталар етишдирилди.

Волонтёрлар социал якъдан якъланмагъан ватандашлагъа кёмек этивден къайры да, карантинни вакътисинде бизин районгъа оьзге районлардан, шагьарлардан гелгенлени гьисабын юрютюв ишни де юрютдюлер. Олар сав суткалар булан юртлагъа гиреген ерлерде дежурналыкъ этдилер, шо бир вакътини ичинде тегин маскалар да уьлешип турду.

Волонтёрланы халкъара гюнюне байлавлу болуп, районну башчысы М.Амиралиев ДР-ни башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликовну къолу салынгъан районда волонтёр гьаракатда актив ортакъчылыкъ этген ёлдашланы бир группасына (53 адамгъа) Гьюрметлев грамоталар тапшурду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4