Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

13.11.2020 09:25 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ёллар янгыртыла

Автор: Абдуллабек Самадов

Райондагъы ёлланы аманлыгъын болдурагъан «ДЭП – 17» къурумну къуллукъчуларыны республиканы «Мени Дагъыстаным – мени ёлларым» деген проектге гёре этип турагъан къурч ишлери гьакъда биз газетибизни бетлеринде бир нече керенлер язып билдирип турабыз. Гертилей де, эсгерилген къурумну коллективини ишлери нечакъы айтса да, эсгерсе де ярайгъан гьалда, макътавгъа лайыкълы кюйде юрюле. Айтагъаным, ёлланы аманлыгъын болдуруп сакълайгъан шо къурумну ёлбашчылары, оьрде эсгерилген проектлеге гёре ишлей туруп, бу йылны башындан бу якъгъа бир гюнюн де бошуна йибермейли, федерал ёлну кёп ерлерин, районну ичиндеги айры-айры юртланы орамларын, межитлени айланаларын, школаланы, яслилени абзарларын, олай да адамлар кёп юрюйген тротуарлагъа асфальт салып, бек арив безеп юрюйлер.

Оланы шо ишлери бугюнде де узатылып тура. Айтагъаным, эсгерилген «ДЭП – 17» къурумну коллективи бугюнлерде де оьзлерде бар техниканы барын да дегенлей къоллап, Къарабудагъгентдеги Абусалам Абакаровну аты къоюлгъан уллу орамны бютюнлей онгарып, юрт­ну Тёбенавулундан башлап асфальт салмагъа башлагъанлар. Шо ишни башланывунда эсгерилген къурумну ёлбашчысы Вагьапгьажи Алиев, баш инженер Болат Муташев, мастерлери де къошулуп, бары да техникасы да булан ишин бек къурумлу кюйде башладылар. Шо пайдалы ишни башланывунда районну ёлбашчысы Магьмут Амиралиев де гелип тергевюн бакъдырды ва асфальт салывчулагъа пайдалы таклифлер берип, ишинде дагъы да уьстюнлюклер ёрады. Гьар гюнлер булан этилеген ишлени оьзюню тергевюню тюбюнде юрютеген баш инженер Болат Муташев эсгерген кюйде, юртну шо уллу орамында этилинеген бары да ишлер Дагавтодорну проектлерине гёре юрюле.

“Биз буса шо ишни халкъ рази болагъан кюйде этип, 3 чакъырымдан да къолай мезгил ёлну ёл белгилерин де салып, сан янлы кюйде этип, 30-нчу декабрде тамамламагъа гёз алгъа тутуп ишлейбиз. Чакъ пуршавлукъ этмесе, гёз алгъа тутгъан мурадыбызгъа етмек учун бизин бары да имканлыкъ­ларыбыз да бар”,- дей Болат.

Биз де шо коллективге гёз алгъа тутгъан муратларына етишмекни ёрайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4