Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

09.10.2020 09:15 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ёмакъдагъы перидей

Къарабудагъгентде яшайгъан Нарият гиччи вакътисинде сигьрулу тюш гёрген. Ону бешигини уьстюне уьч пери (фея) тюшген. Биринчиси огъар: – Сен даим яш кююнгде туражакъсан, неге тюгюл сени янынгда даим яшлар болажакъ,-деген. Экинчи пери: – Сен исси юрекли, арив ойларынг булан яшажакъсан, неге десе оьзюню ишине гьаваслыгъы ёкъ адам яшлагъа юрегин берип болмай,-деген. Уьчюнчю пери: – Сени атынг бир де унутулмажакъ, неге тюгюл яшлар булан яшавунг узатылажакъ,-деген. Шоллукъда, охуйгъан йылларындан башлап Нарият оьзюню муаллимни касбусуна гьазирлеген.

Ол класны старостасы, школа газетни редактору, чебер яратывчулукъда ортакъчылыкъ этген. Школаны тамамлап, яшлайын юреги танглагъан касбугъа ес болма сююп, ДГПУ-ну математика факультетине тюшген. 2003-нчю йылда сентябр айны 1-нде Къарабудагъгент гимназияда физика ва математика предметлерден дарс берме башлагъан. Школа – ону экинчи уью. Ону гьар оьтгерген дарсы гьар заман къужурлу ва маъналы кюйде оьте. Нариятны иш ёлдашы И.Арсланбекова ону гьакъында яхшы яндан эсгере, демек, математика, физика, астрономия ва информатика дарслардан методбирлешивню ёлбашчысы Нарият Магьамматмуратовна оьз ишини устасындан къайры, ол инамлы ёлдаш, ону булан ишлеме тынч. Ол – методика якъдан генг англаву, охувчулагъа гьакъ юрекден берилген муаллим. Нарият яшланы юрегине тезден сюювюн яйгъан. Ону ёлбашчылыгъы булан район оьлчевде оьтгерилеген предметин яхшы билегенлени конкурсунда гимназияны командасы уьч йыл арт-артындан ярышны алдынлылары болгъан. Физика дарсларда сынав этегенде яшланы юреклерине охувгъа бакъгъан сюювню сингдирмек учун, табиатны аламатларын англатмакъ учун ол перини келпетине гирип, оьтгереген сынавну бары да сырларын ачып бере. Ону охувчулары кёп керенлер физика предметден район оьлчевде оьтгерилеген олимпиадаларда алдынлы ерге ес болгъан. Яшланы олимпиадалагъа онгарывда къайратлы загьмат тёкгени саялы, ол билим берив управлениени атындан гьюрметлев грамота булан савгъатлангъан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7