Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.10.2020 09:37 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ата-аналар булан ёлукъду

Алдагъы гюн, октябр айны 28-нде, Къарабудагъгент район администрацияны ёлбашчысы Магь­мут Амиралиев администрацияны жыйынлар оьтгерилеген залында армиягъа чагъы етишген ва бугюнлерде ватангъа къуллукъ этип турагъан яшёрюмлени ата-аналары булан ёлугъув оьтгерди.

Шо ёлугъувда районну башчысыны орунбасары Магьамматгьанипа Зугьумов, райондагъы тамазаланы Советини председатели Абдулгьамит Мамагишиев, администрацияда социал сиясат ишлеге къарайгъан бёлюкню ёлбашчысы Гюлжанат Темирова, районну башчысыны орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов ва районну юртларындан гелген аталар ва аналар ортакъчылыкъ этдилер. Эсгерилген ёлугъувну районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Ол оьзюню гиришив сёзюнде районну юртларындан армиягъа чакъырылып, уьлкебизни гьар еринде къуллукъ этип турагъан уланланы гьакъында сёз юрюте туруп, оланы Ватанны алдындагъы борчларын кютегени гьакъда тюрлю мисаллар гелтирип хабарлады.

- Гьалиги яшёрюмлер ишге тюше буса да, олар армия борчун кютгени гьакъда ахтарыла. Эгер де шо яшёрюм армиядан баш къачыргъан буса, шону ишге алмай да бола.

Шо саялы сиз авлетлеригизни армиягъа узатагъанда, низамлы болмагъа, яхшы къуллукъ этмеге, гьар-бир затны уьйренмекни ёрагъыз. Авлетлеригиз шолай намуслу кюйде къуллукъ этсе, сизин абуругъуз да оьр болур,- деди ол. Сёзюн узата туруп, Магьмут Амиралиев бизин райондан язлыкъ чакъырывну вакътисинде 96 яшёрюм гетгенни, гюзлюк чакъырывда буса бугюнге ерли 20 уланыбыз армияны сыдраларына гетгенин, шо иш бугюнде де узатылып турагъанын эсгерди.

Сонг Абдулгьамит Мамагишиев, райондагъы имамланы советини председатели Каримулла Шихмурзаев, Гюлжанат Темирова ёлдашлар да чыгъып сёйледилер. Буссагьатгъы вакътиде армияны сыдраларында ватан борчун кютюп турагъан солдатланы ва бугюн-тангала шо борчун кютмек учун ёлгъа чыгъажакъ бары да уланланы ата-аналарыны юреклерине Аллагь сабурлугъун салсын деп насигьатлар этдилер. Сонг ата-аналаны атындан чыгъып сёйлеген уллубийавуллу Айнаханым Мамаева оьзлени гьайында къалып, авлетлерини аманлыгъын болдурмагъа гьай этеген районну ёлбашчыларына ­оьзлени баракалласын билдирди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2