Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

23.10.2020 08:57 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

От балагьдан Аллагь сакъласын!

Гьюрметли ватандашлар, сиз де гёрюп, билип турагъан кюйде, йылны не вакътисинде де оьзюбюзню хантавлугъубуздан, айсенилигибизден яшавлукъ уьйлерибизге от тюшюп, газ юрюйген быргъылардан, шланглардан яда буса оьзбашына къурашдырылгъан печлерден, очакълардан газ чыгъып, кёплер агъулана, уьйлеге от тюшеген гезиклер кёп ёлугъа. Шолай балагьлагъа тарымас учун барыбыз да бир болуп, гьар тюрлю вакътилеге гёре сакълыкъны болдурмагъа герекбиз.

Муна, гюзню ахырынчы айы, узакъ къалмай чакъгъа салкъын тюшме имканлы. Уьйлерде печлер ягъылагъан вакътини алдында жамиятгъа англатыв ишлер юрюте туруп, не йимик ишлер этгенин ва этип турагъанын билмек учун биз алдагъы гюнлерде ОУУП ва ПДН-ни начальнигини орунбасары, районну ОМВД-сини полициясыны майору Мурат Дагьиров булан ёлугъуп, шо гьакъда маълумат бермекни тиледик. Ол бизин булан лакъырлаша туруп, булай деди:

- Биз печлер ягъылып исси этив вакъти башлангъынча, райондагъы от сёндюреген частны къуллукъчулары да булан юртлардагъы школалагъа, яшлар бавларына айланып, шоларда ерлешди­рилген, иссилик болдурагъан къуралланы гьалын тергеп чыкъгъанбыз. Замангъа гёре къыйышмайгъан къураллар ерлешдирилген буса, шоланы алышдырмакъны таклиф этебиз. Сонг да, биз юртларда яшавлукъ этеген, бары да затгъа тюзевлю янашып болмай турагъан агьлюлени уьйлерине де гирип, тергевню болдурабыз ва олар булан англатыв ишлер юрютебиз. Кёбюсю адамлар биз береген насигьатлардан, буварывлардан тюзевлю пайдалана, тек бир тайпалар айсенилик этип къоягъанлары да бола. Шолайланы айыбындан къаравулланмагъан хатабалагьлар да тувулунма бола.

Шо саялы да, гьюрметли ватандашлар! От булан, газ булан иссилик болдурагъанда тийишли гёрсетивлерден таймайлы, от, газ сизге пайдалы болагъан кюйде къолламагъа гьаракат этигиз! Сонг гьёкюнмеге тюшмесин.

Мурат Дагьиров, Россияны Къарабудагъ­гент райондагъы ОУУП ва ПДН-ни ОМВД-сини начальнигини орунбасары,

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2