Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

02.10.2020 10:21 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Талаплы ва жаваплы…

Бугюн биз оьзюню гьакъында язмагъа токъташгъан муаллим Насухова Марипат Шарапутдиновна районну макътавгъа лайыкълы муаллимлерини бириси. Ол 1994-нчю йыл Дёргели орта школаны яхшы къыйматлагъа битдирген. Гиччиден берли яхшы охуйгъан, класда староста болуп тургъан, школада оьтгерилеген бары да чараланы актив ортакъчысы М.Насухова 1996-нчы йыл ДГУ-гъа охумагъа тюшген. 1999-нчу йылдан башлап ол Дёргели 2 номерли орта школада ана тил ва адабият дарсланы муаллими болуп ишлемеге башлагъан. Иш башлагъан гюнюнден тутуп оьзюню ишге бакъгъан гьаракатын аян этген. Ол дарсларында янгы къайдаланы бажарывлу ва генг кюйде къоллай.

Дарсларын охувчулар учун къужурлу этмек муратда ана тил гьакъда илму материалланы ахтарып, табып, дарсларын шо багъымда оьтгере. Марипат Насухова дарслары оьр даржада, охувчулар учун пайдалы ва маъналы болсун деп чалыша. Охувчулар ону дарсларында оьзлени оьтесиз енгил ва эркин тута.

М.Насухованы охувчулары школа ва район оьлчевде оьтгерилеген олимпиадаларда ва тюрлю конкурсларда актив кюйде ортакъчылыкъ эте ва алдынлы ерлеге ес бола.

Иш ёлдашларыны сёзлерине гёре Марипат Насухова оьтгереген ачыкъ дарсларда жагьил муаллимлер кёп сююп ортакъчылыкъ эте. М.Насухова бек талаплы ва жаваплы муаллим. Охувчулар да, озокъда, шону гьис эте. Ол охувчуланы да жаваплы болма, оьзбашына ишлеме, яратывчулугъун артдырма, гьар-бир затны билмеге сюймеге уьйрете.

«Дёргели 2 номерли орта школада, юрт китапханаларда оьтгерилеген бары чараларда Марипат оьзю де ортакъчылыкъ эте, охувчуларын да къуршай. Бек гьаракатчы муаллим. Гиччиден берли юрт китапхананы актив охувчусу ва школада да бек яхшы охуй эди», — дей М.Насухованы гьакъында Дёргели юрт китапхананы ёлбашчысы Айшат Изиева.

Школаны охувчулары ана тилин сюйсюн, ана тилине абур этсин деп Марипат Насухова къолундан гелеген бары да гьаракатны эте. Охувчулар булан оьтгереген ана тилге багъышлангъан тюрлю чаралагъа ол оланы ата-анасын да чакъыра. Олар булан тыгъыс байлавлукъда иш юрюте, яшланы тарбиясыны гьайын эте.

Муаллимлени талаплы ва жаваплы гьаракатын школаны ёлбашчылары, район билим берив управлениени, район администрацияны къуллукъчулары да эс эте. Марипат Насухова кёп керенлер оланы ягъындан гьюрметлев грамоталар булан савгъатлангъан.

Биз муаллим Марипат Насухованы Муаллимлени гюню булан къутлай туруп, огъар савлукъ, ишинде уьстюнлюклер ёрайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3