Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

02.10.2020 10:05 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Футболну алдынлылары белгиленди

Автор: Абдуллабек Самадов

Бу йылны август айыны башындан башлап сентябр айны ахырына ерли Къарабудагъгент юрт администрацияны ва районну спорт комитетини сиптечилиги булан Къарабудагъгент юртда биринчилик учун футбол оюндан ярышлар оьтгерилди. Юрюлген шо ярышларда юртну гьар микрорайонундан жыйылып къурулгъан 20 команда ортакъчылыкъ этди. Шо командалар 4 группагъа бёлюнюп, башлап группаланы гьар командасы бир-бири булан тогъа тартып ойнадылар. Группаланы арасында утулгъан команда оюндан тайып юрюдю.

Оюнлар гьар жуманы сонгугюнлеринде «Олимп» спорткомплексни майданчаларында кёп яшёрюмлени ортакъчылыгъы булан оьтгерилди. Сентябр айны ахырында мекенли болгъанына гёре, юртлу командаланы арасындан «Баълибав» команданы футболчулары – 1-нчи, «Бекенез» команда – 2-нчи, «Чеченавул» команда буса 3-нчю ерлеге ес болдулар. Ондан къайры да, ярышланы юрюшюнде яхшы гьаракат этип ойнагъан айры-айры футболчулар да къаравчуланы къурчун гётерип юрюдюлер. Оьрде эсгерилген ярышда алдынлыкъ алгъан командалар къазангъан ерлерине гёре юрт администрацияны янындан кубоклар, медаллар, грамоталар ва акъча савгъатлар булан савгъатландылар. Оюнланы юрюшюнде оьзлени айрыча гьаракатчылыгъын гёрсетген футболчулар: «бажарывлу къапу сакълавчу» Магьамматмурат Багьриев – «Бекенез» командадан; «айтылгъан якълавчу» Азамат Мамаев – «Чеченавул командадан»; чинк де бажарывлу «ярым-якълавчу» Салавутдин Къурбанов – «Париж» командадан, «айтылгъан чапгъынчы» Зайналбек Гьажиев – «Къонгуравул» командадан; «Бажарывлу оюнчу» Жамал Гьажилавов – «Баъли бав» командадан. Булар бешиси де райондагъы яшёрюмлени парламентини ва МТС-центрны ёлбашчысы Абакар Къаранаевни янындан «спутниковый тарелкалар» булан савгъатландылар. Юртда биринчилик учун футболдан юрюлген ярышланы алдынлыларын етишген уьстюнлюгю булан биз де къутлайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2